Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe (ve slevě jediný výtisk !)

Nejčastější chyby a omyly manažerské praxe (ve slevě jediný výtisk !)


Obsah:
Názory oslovených manažerů
Oslovení manažeři a podnikatelé
10. Pohledem manažerů a podnikatelů
Některé chyby
Kontrolní test
Výkon, nebo lidé?
Liberalistická organizace a liberální styl (laissezfaire)
Autokratická organizace a autoritativní (autokratický) styl
9. Styly vedení
Kontrolní test
Příprava hodnocení
Konformita a submisivita
Projekce
Předsudky
Chyby z neoprávněné generalizace
Tendence k celkovému nadhodnocení nebo podhodnocení (chyba mírnosti a přísnosti)
Osobní vztah. Sympatie-antipatie
Chyby hodnocení
Sebehodnocení
Hodnotitelé a hodnocení
Další možnosti
Hodnoticí stupnice
Časté chyby
Kritéria hodnocení
Účel hodnocení
8. Hodnocení pracovníků
Kontrolní test
Nejčastější chyby
Manažerská praxe
X nebo Y?
Minutový management
Inspirace z výchovy
Další podněty k motivaci pracovníků
Kontrolní test
Teorie motivace
Odměňování
7. Motivace pracovníků
Kontrolní test
Testy a assessment centre
6. Výběr, rozmisťování a propouštění pracovniků
Několik podnětů
Kontrolní text
Časté chyby
Organizace a řízení času
Časté chyby v řízení a organizaci práce
Organizování a řízení
Plánování
Výčet základních funkcí
5. Manažerské funkce
Nejvážnější nedostatky a chyby
Kontrolní test
Jak tedy asistentky svého šéfa vidí a hodnotí?
Jak to vidí asistentky a sekretářky
4. Osobnost a vlastnosti manažera
Několik doporučení
Časté chyby
Kontrolní test
Několik příkladů nezvládnutí role
Co je sociální role?
3. Sociální role aneb Příležitost ukáže
Největší chyby
Kontrolní test
Několik příkladů
Neformální struktura uvnitř formální skupiny
2. Vedení formální a neformální aneb Jak vás uznávají?
Několik odstrašujících příkladů
Přirozený vůdce a charisma
Několik doporučení pro mladé a začínající manažery
Kontrolní test
1. Dominance a submise aneb Jste přirozeným vůdcem?
Obsah:
Publikace vychází nejen z psychologických poznatků, ale zejména z praxe, s níž se autor setkával v různých firmách, kde působil jako lektor a trenér praktických psychologických dovedností.
Velmi čtivou formou přibližuje nejčastější omyly, chyby a opomenutí, kterých se dopouštějí právě nadřízení ve vedoucích funkcích při jednání se svými podřízenými (ať už se to týká oceňování, komunikace, porad, školení, motivace a mnoho dalšího).
Pak je tato kniha určena právě vám.
Jste vedoucím pracovníkem či manažerem ve vedoucí funkci?

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz