Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Stop traumatickým vzpomínkám

Stop traumatickým vzpomínkám

Změna životního stylu
Jak se vyrovnat s nezdary
Krizový plán
Udržování odolnosti vůči stresu
patnáctá kapitola
Svádění jinými "drogami"
Drogy a alkohol
Riziko sebevraždy
Další problémy spojené s PTSD
čtrnáctá kapitola
Informace pro rodinu a přátele
V čem může pomoci rodina
třináctá kapitola
Zvládání pocitů viny
dvanáctá kapitola
Kompliment
Povzbuzení
Vyjádření blízkosti a vřelosti
Pochvala a ocenění
Pozitivní aserce
Umění empatického naslouchání
Proč máte být asertivní?
Změna chování k druhým
jedenáctá kapitola
Zvládání emočního stažení
Postupná expozice obávaným situacím
Mapování vyhýbavého a zabezpečovacího chování
Jak se zbavit vyhýbání a zabezpečování
desátá kapitola
Jak zvládat svůj hněv
Nácvik dechové relaxace
Jak zlepšit spánek
Zmapování projevů podrážděnosti
Jak překonat zvýšenou podrážděnost a reakce zlosti
devátá kapitola
Zvládání intruzivních vzpomínek a flashbacků
Zmapování intruzivních vzpomínek a flashbacků
Zvládání traumatických vzpomínek
osmá kapitola
Cesta ke zdraví - převyprávět příběh
třetí část
Kognitivně-behaviorální terapie
Skupinová psychoterapie
Individuální psychoterapie
Psychoterapie
sedmá kapitola
Anxiolytika
Antidepresiva
V čem mohou léky pomoci a v čem nikoli
Farmakoterapie
šestá kapitola
Léčba posttraumatické stresové poruchy
druhá část
Potřeba pohody, radosti a uvolnění
Potřeba jistoty, předvídatelnosti a bezpečí
Potřeba otevřenosti a komunikace
Potřeba blízkosti a intimity
Trauma a blízcí
pátá kapitola
Méně je někdy více
Biologické nálezy u PTSD
Mozek jako dirigent stresové odpovědi
Ukončení stresové reakce
Změny při stresové reakci
Filozofie stresové reakce
Neurobiologie stresu a PTSD
čtvrtá kapitola
Naučené faktory citlivosti/odolnosti ke stresu
Dědičné faktory
Kdo je zranitelný vůči PTSD
třetí kapitola
Co bludný kruh úzkosti udržuje
Chování
Tělesné reakce
Emoce
Traumatické kognice (myšlenky a představy)
Spouštěče
Bludný kruh posttraumatické stresové poruchy
druhá kapitola
Zvýšená psychická a tělesná vzrušivost
Zabezpečovací a vyhýbavé chování
Negativní emoční stavy a ztráta pozitivních emocí
Rozpomínání na trauma
Typické příznaky posttraumatické stresové poruchy
Co je to posttraumatická stresová porucha
první kapitola
Jiné životní události které jsou prožívány jako trauma
Různé typy traumatických událostí
Traumatická událost
první část
Důležité varování
Jak číst tuto knížku
Příběh
Úvod
Obsah:
Publikace podává důležité informace všem, kdo se stali obětí nějaké traumatické události, i těm, kdo lidem takto postiženým chtějí pomoci. Shrnuje informace o tom, jak se posttraumatická porucha projevuje, jak ji léčí odborník, jak si může postižený pomoci sám a jak mu může pomoci jeho rodina a okolí. Text je psán srozumitelně, s orientací na praktické potřeby a je doplněn řadou příběhů.
Obvykle se mluví o posttraumatické stresové poruše (PTSD).
Náhlé zraňující události (například nehody, násilí, přírodní katastrofy) zasahují hluboce do života člověka. Zanechávají kromě dalších škod i emoční zranění, která mohou být daleko bolestnější než tělesná poranění; déle se hojí, a pokud nejsou léčena, mohou přetrvat celý život a navždy změnit člověka a jeho pohled na svět.
Jak zvládnout posttraumatickou stresovou poruchu.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz