Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Pozoruhodné knihy

NOTABLE SHOP
Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Terapie tancem

Terapie tancem
Jaroslava Dosedlová      
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-3711-9
Stran:184
Skladem:poslední kusy
Kategorie:Historie, filozofie
Zdravotní cvičení, sport, rehabilitace
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:017942
Podobné knihy:Maratony nejvýznamnější a nejvyhledávanější


Sleva 12% - z ceny 269,00 Kč s DPH
Nová cena 237,00 Kč s 10% DPH


kusů

13.5 Eklektické a integrativní přístupy
13.4 Systémové přístupy
13.3 Kognitivně-behaviorální přístupy
13.2 Humanistické přístupy
13.1.3 Práce se symboly
13.1.2 Sublimace
13.1.1 Odhalení a vhled
13.1 Psychoanalytické a psychodynamické přístupy
13. ARTETERAPIE V KONTEXTU VYBRANÝCH PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SMĚRŮ
ÚVODEM
IV. TANEČNÍ TERAPIE JAKO ARTETERAPIE
12.7 Práce s očním kontaktem
12.6 Práce s hlasem
12.5 Práce s dechem
12.4.4 Dotek vzduchu
12.4.3 Dotek vody
12.4.2 Dotek ohně
12.4.1 Dotek země
12.4 Práce s dotekem
12.3 Uzemnění
12.2 Práce s energií
12.1 Rozvoj tělesného sebeuvědomění
12. ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ TECHNIKY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
11.6 Body-mind centering
11.5 Psychogymnastika
11.4 Koncentrativní pohybová terapie
11.3 Pesso Boyden terapie
11.2.5 Rigidní charakterová struktura
11.2.4 Masochistická charakterová struktura
11.2.3 Psychopatická charakterová struktura
11.2.2 Orální charakterová struktura
11.2.1 Schizoidní charakterová struktura
11.2 Lowenova bioenergetická analýza
11.1 Reichova charakterově analytická vegetoterapie
11. VYBRANÉ SMĚRY SOMATICKÝCH PSYCHOTERAPIÍ
10.2.2 Seberegulační strategie a procesy
10.2.1 Aktivující události a kognitivní procesy
10.2 Vliv nedávných událostí a procesů na tvorbu body image
10.1.4 Osobnostní charakteristiky
10.1.3 Fyzické vlastnosti
10.1.2 Interpersonální zkušenosti
10.1.1 Kulturní socializace
10.1 Vliv vývoje a minulých zkušeností na tvorbu body image
10. LIDSKÉ TĚLO V DĚJINÁCH EVROPSKÉHO MYŠLENÍ A V SOUČASNÉ PSYCHOLOGII
III. TANEČNÍ TERAPIE JAKO SOMATICKÁ TERAPIE
9. ÚČINNOST TANEČNÍ TERAPIE
8.6 Kontraindikace
8.5 Jiné duševní choroby
8.4 Nemocní Alzheimerovou chorobou
8.3 Stárnoucí populace
8.2 Děti a dospívající mládež
8.1 Rehabilitace
8. INDIKACE A KONTRAINDIKACE TANEČNÍ TERAPIE
7.7 Psychobalet
7.6.12 Rituál
7.6.11 Sublimace
7.6.10 Hra s transgresí
7.6.9 Trans
7.6.8 Binarita
7.6.7 Hlasový doprovod
7.6.6 Taneční variace přesně zadávané terapeutem
7.6.5 Opakování
7.6.4 Jednoduchost pohybu
7.6.3 Vztah k zemi
7.6.2 Rytmus
7.6.1 Skupina
7.6 Taneční terapie jako primitivní exprese
7.5 Taneční terapie s využitím Labanovy analýzy pohybu
7.4 Symbolická taneční terapie Laury Sheleenové
7.3 Body-ego technika Trudi Schoopové
7.2 Autentický pohyb Mary Starks Whitehouseové
7.1 Bazální tanec Marian Chaceové
7. VYBRANÉ FORMY A TECHNIKY TANEČNÍ TERAPIE A JEJICH TEORETICKÉ ZÁZEMÍ
6.1 Specifika taneční a pohybové terapie
6. VYMEZENÍ TANEČNĚ-POHYBOVÉ TERAPIE
5. VZNIK A VÝVOJ
II. TANEČNÍ TERAPIE
4.4 Socializační a osvobozující role tance
4.3 Postmoderní taneční formy
4.2 Moderní výrazový tanec
4.1 Klasický tanec
4. TANEC V NOVOVĚKU
3.6 České lidové tance
3.5 Tanec v 17. a 18. století
3.4 Tanec v 15. a 16. století (vlašský tanec)
3.3.3 Tarantismus
3.3.2 Tanec smrti
3.3.1 Tanec sv. Víta
3.3 Tanec ve 14. století (doba morových epidemií)
3.2 Dvorský tanec
3.1 Selský tanec
3. TANEC VE STŘEDOVĚKU
2.8 Indie (2500 př. n. l. - 700 n. l.)
2.7 Byzantská říše (395-1453 n. l.)
2.6.3 Tanec v době císařství (1.-4. stol. n. l.)
2.6.2 Tanec v době republiky (5.-1. stol. př. n. l.)
2.6.1 Tanec ve starověké době královské
2.6 Římská říše (753 př. n. l. - 476 n. l.)
2.5.4 Tanec jako součást divadla
2.5.3 Soukromé tance, rituály a zábavy
2.5.2 Náboženské tance
2.5.1 Tance válečné
2.5 Řecko (750 - 2./1. stol. př. n. l.)
2.4 Kréta (2500-1200 př. n. l.)
2.3 Palestina (1300 př. n. l. - 135 n. l.)
2.2 Mezopotámie (3000-331 př. n. l.)
2.1.5 Gesta
2.1.4 Tance pro zábavu
2.1.3 Tance ve zbrani
2.1.2 Pohřební tance
2.1.1 Tance náboženské
2.1 Egypt (3000-332 př. n. l.)
2. TANEC VE STAROVĚKU
1.3.3 Tance provázející významné události lidského života
1.3.2 Tance spojené s počasím
1.3.1 Tance vztahující se k polním pracím
1.3 Zemědělství (neolit, mladší doba kamenná, od 8 000 př. n. l.)
1.2 Lov a sběr spojený s pastevectvím (mezolit, střední doba kamenná, 10 000 - 7 000 př. n. l.)
1.1 Období lovu, rybolovu a sběru (paleolit, starší doba kamenná, 40 000 - 10 000 př. n. l.)
1. TANEC V PRAVĚKU
I. TANEC V PRŮBĚHU DĚJIN LIDSTVA
PŘEDMLUVA (Mojmír Svoboda)
Obsah:
Odborná, přitom však čtivá publikace osloví psychology, psychoterapeuty, psychiatry, pedagogy, speciální pedagogy, taneční profesionály, studenty těchto oborů i všechny milovníky tance.
Závěrečná část zasazuje tanečně-pohybovou terapii do systému psychoterapeutických směrů, které využívají k léčbě umění.
dále představuje vybrané formy a techniky taneční terapie včetně jejich teoretického zázemí a hledá styčné body mezi tanečně-pohybovou terapií a jinými terapeutickými směry.
Monografie se v úvodu věnuje společenské roli tance a tanečních rituálů od pravěku až do novověku,
To jsou základní otázky, které si autorka klade a na něž také odpovídá.
Jaké terapeutické faktory jsou společné pro taneční terapii a další somaticky orientované terapeutické směry?
Čím je vymezena taneční terapie a její soudobé proudy?
Má léčivé účinky?
Jakou roli měl tanec v historii lidstva a jakou má dnes?
Kdy a proč začal člověk tančit?
Role tance v dějinách lidstva a v současné psychoterapii

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

telefon +420 775 965 556

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2019, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz