Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Pozoruhodné knihy

NOTABLE SHOP
Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Tři pilíře úspěšného manažera

Tři pilíře úspěšného manažera
Jo Owen      
Rok vydání:2008
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-2400-3
Stran:224
Skladem: na dotaz
Kategorie:Ekonomie, komunikace, prodej
Motivace, úspěch, propagace
Řízení, management, ekonomika
Kód:020370


Cena 319,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).
Jo Owen pracoval pro více než osmdesát nejlepších a několik nejhorších organizací ve světě. Řídil různé podniky v Japonsku, v Americe i v Evropě a spoluzaložil několik neziskových organizací, včetně Teach First (Nejprve učit - organizace umísťující nejlepší absolventy britských univerzit do problémových středních škol, aby se tam naučili manažerským a vůdcovským dovednostem), Future Leaders (Budoucí lídři) a Start Up (Začátek cesty), byl partnerem Andersen Consulting a je hlavním partnerem Leadership Partnership (zhruba Partnerství v leadershipu).
Tato poslední složka je pro skutečný úspěch nezbytná a často odlišuje sympatické, ale jen dobré manažery, od těch nejúspěšnějších. Využijte svého potenciálu, tato kniha vám v tom pomůže!
V této čtivé a chytré knížce zjistíte, jak být v těchto oblastech co nejlepší, na co se zaměřit, co dělat jinak a lépe. Budete postupovat od praktických znalostí a schopností, které jsou spojeny s řešením problémů, zvládáním úkolů a řízením financí, přes dovednosti spjaté s vedením a řízením lidí a sebe samého, až po schopnosti pro věci získat podporu a realizovat je.
Pokud chcete být opravdu úspěšnými manažery, nejen dobrými, ale jedněmi z nejlepších, musíte za prvé umět zacházet s problémy, úkoly a penězi (mít tzv. IQ -inteligenční kvocient), za druhé umět výborně jednat a zacházet s lidmi a se sebou samými (mít tzv. EQ - emoční kvocient) a za třetí umět získávat moc k uskutečňování věcí (mít tzv. PQ - "politický" kvocient).
5.3 Dekódování formule úspěšnosti: šťastná zakončení 222
5.2 Používání MQ: užívání a zneužívání 219
5.1 Získávání MQ: jak se učit být úspěšný 216
5. MQ dovednosti: řízení své cesty 215
4.10.5 Měnit to, jak se lidé chovají 211
4.10.4 Měnit to, jak jsou lidé posuzováni, odměňováni, uznáváni a oceňováni 209
4.10.3 Měnit to, jak jsou lidé a úkoly organizováni 206
4.10.2 Měnit to, jak to lidé dělají 203
4.10.1 Měnit to, co lidé dělají 201
4.10 Lidé a změna: cesta údolím smrti 200
4.9.3 Projevování odporu ke změně 198
4.9.2 Zvládání odporu ke změně 197
4.9.1 Zvládání cesty změny 195
4.9 Řízení změny: lidé a nikoliv projekty 194
4.8.3 To je to, jak můžete pomoci 193
4.8.2 To je to, jak se tam dostaneme 193
4.8.1 To je to, kam jdeme 192
4.8 Chopit se moci: vyprávění příběhů 191
4.7 Moc a čestnost: od morálky k přežití 190
4.6.3 Pracovníci 190
4.6.2 Proces 189
4.6.1 Priority 189
4.6 Jak říkat "ne" svému šéfovi: přežívání šílenství a nesmyslů 188
4.5.3 Jak jednat s tvrdým šéfem 187
4.5.2 Jak být nerozumný a tvrdý 185
4.5.1 Kdy být nerozumný a tvrdý 184
4.5 Umění nerozumného řízení: tvrdost 184
4.4.2 Profesionální prověrky správného programu 180
4.4.1 Osobní prověrky správného programu 179
4.4 Používání moci: vytváření svého programu 178
4.3 Budování sítí moci: stávání se nenahraditelným 172
4.2.3 Hraní o moc 164
4.2.2 Síť moci: řízení kariéry 163
4.2.1 Kde najít moc 159
4.2 Získávání moci: vrhání světla na temná umění 159
4.1 Sedm klíčových zdrojů moci: budování mocenské základny 155
4. PQ dovednosti: získávání moci k uskutečňování věcí 153
3.10.3 Profesionální chování 149
3.10.2 Pozitivní přístup 145
3.10.1 Orientace na lidi 145
3.10 Učení se správnému chování: co manažeři opravdu chtějí 143
3.9.1 Stres a problém manažerského maratónu 133
3.9 Přežívání manažerského maratónu: od dnů k dekádám 131
3.8.2 Časová efektivnost 126
3.8.1 Časová účinnost 122
3.8 Efektivní využívání času: aktivita versus úspěšnost 122
3.7.3 Regulování, přizpůsobování sama sebe 119
3.7.2 Znalost sama sebe 118
3.7.1 Motivování sama sebe 117
3.7 Řízení sama sebe: osobní EQ 116
3.6.2 Druhá zásada: konstruktivní zpětnou vazbu učiňte konstruktivní 113
3.6.1 První zásada: poskytovat pozitivní zpětnou vazbu 112
3.6 Poskytování neformální zpětné vazby: vytváření pozitivního z negativního 112
3.5.5 Vyřešit, vyjasnit cestu vpřed 111
3.5.4 Shodnout se na problému 110
3.5.3 Vcítit se do duševních stavů jiných lidí 110
3.5.2 Druhá zásada: od strachu k sluchu 107
3.5.1 První zásada: vědět, jaké bitvy bojovat 106
3.5 Zacházení s konflikty: od strachu k sluchu 105
3.4.5 Sledovat, udržovat kontakt 104
3.4.4 Prodiskutovat proces 103
3.4.3 Stanovit jasné cíle 103
3.4.2 Znát svůj tým 103
3.4.1 Promyslet si, co můžete delegovat 102
3.4 Delegování: pracovat lépe tím, že se dělá méně 102
3.3 Koučování: už žádný výcvik 99
3.2.4 Ovlivňování: dvě tajná pravidla 98
3.2.3 Shrnutí procesu 96
3.2.2 Proces ovlivňování lidí 93
3.2.1 Principy ovlivňování lidí 89
3.2 Ovlivňování lidí: jak prodat cokoliv 89
3.1.3Praxe motivování: kouzelné pravidlo 87
3.1.2 Složitější, rafinovanější teorie 85
3.1.1 Základní teorie 83
3.1 Motivování lidí: formování ochotných následovníků 83
3. EQ dovednosti: zacházení s lidmi 81
2.10.4 Hra s ověřováním platnosti: kovbojové, šerifové a starostové 80
2.10.3 Hra se základní úrovní 78
2.10.2 Hra s průměry 77
2.10.1 Hra s předpoklady 76
2.10 Znalost čísel: hraní hry s čísly 76
2.9 Zvládání počítačových výstupů: domněnky, výmysly a nikoliv matematika 74
2.8.5 Předstírání skutečné změny 72
2.8.4 Skutečná změna 71
2.8.3 Tvrdý tlak 70
2.8.2 Jemný tlak 70
2.8.1 Hraní hry 68
2.8 Řízení nákladů: minimalizace bolesti 67
2.7 Zvládání rozpočtů: rutina každoročních tanců 64
2.6.2 Úpravy 63
2.6.1 Ukotvení diskuse o rozpočtu 62
2.6 Tvorba rozpočtů: politika výkonu 62
B. Finanční dovednosti
2.5.4 Chápat povahu strategie 59
2.5.3 Hrát strategické hry 58
2.5.2 Vědět, jak strategicky myslet 57
2.5.1 Chápat strategický význam svých vlastních činností 56
2.5 Strategické myšlení: patra, romantika a klasika 55
2.4.4 Nástroje řešení problémů 43
2.4.3 Stanovit priority problémů 42
2.4.2 Zaměřit se na příčiny a nikoliv na příznaky 41
2.4.1 Znát svůj problém 40
2.4 Řešení problémů: omezující pouta a rámce/systémy - a nástroje 40
2.3.3 Rozhodování v praxi 36
2.3.2 Úskalí rozhodování 35
2.3.1 Rozhodování: principy 33
2.3 Rozhodování: osvojení si rychlé intuice 33
2.2.5 Řídit za účelem dosahování výsledků 33
2.2.4 Hrát hru s čísly 32
2.2.3 Stanovení základní úrovně 31
2.2.2 Pracovat inteligentněji 31
2.2.1 Pracovat usilovněji 31
2.2 Dosahování výsledků: výkon a vnímání 30
2.1.4 Jaké budou důsledky tohoto druhu kroků? 30
2.1.3 Jaký je minimální počet kroků potřebných k dosažení výsledku? 29
2.1.2 Jaký výsledek z této situace očekávají jiné osoby? 28
2.1.1 Jaký výsledek chci z této situace dosáhnout? 27
2.1 Začínání od konce: zaměření na výsledky 27
A. Všeobecné dovednosti
2. IQ dovednosti: zacházení s problémy, úkoly a penězi 23
1.4 MQ: manažerský kvocient 20
1.3 PQ: politické řízení 18
1.2 EQ: emocionální řízení 17
1.1 IQ: racionální řízení 16
1. Úvod a shrnutí: reální manažeři pro reálný svět 13
Předmluva k českému vydání 11
O autorovi 9
Obsah:
Kromě dalších publikací je autorem bestsellerů How To Lead (česky Jak se stát úspěšným lídrem. Leadership v praxi. Praha, Grada Publishing 2006) a Management Stripped Bare (Management svlečený do naha).

Přidat k oblíbeným odkazům Doporučit příteli Tisk informací Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku Sdílet na Google+
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

telefon 775 965 556

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2018, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz