Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Tvůrci od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu

Tvůrci od Shakespeara a Dürera k Picassovi a Tiffanymu
Co je to umělecká tvořivost? Jak se projevuje, kde leží její vnitřní zdroje a kde jsou její hranice? Kniha britského historika Paula Johnsona, navazující na jeho světový bestseller Intelektuálové (česky 2001), se snaží nabídnout odpověď právě na tyto nesnadné otázky. Snad v žádné ze svých předchozích prací se autor nepokusil prozkoumat téma tak komplikované a obtížně uchopitelné jako v této knize. Proto jde v kontextu jeho díla o knihu výjimečnou. Každý z nás může tím či oním způsobem tvořit a ze všech činností je právě tvorba tím nejlepším lékem na těžkosti našeho života. Existuje však celá škála stupňů tvořivosti a jen málo umělců vystoupá ke stupňům nejvyšším. Proč se to některým podaří a jiným nikoli? Kde se bere ona obrovská síla a intelektuální odvaha vytvořit nevídaná díla vrcholné originality? Aby odpověděl na tuto otázku, zkoumá Paul Johnson detailně životní osudy tvůrců tak odlišných, jako byli např. Chaucer, Dürer, Shakespeare, Bach, Turner, Austenová, Hugo, Twain, Tiffany, Eliot, Dior, Picasso či Disney. Zdánlivě nesouvisející příběhy, jež čtenář čte jedním dechem, skládají pestrobarevnou mozaiku o vnitřních motivech a charakterových vlastnostech, které stojí za vznikem těch nejlepších děl západní kultury. Jak je však pro Johnsona typické, nezamlčuje ani stinné stránky povah jednotlivých tvůrců, jejich noční můry, neřesti a slabůstky, bez nichž by mnohá nejlepší díla zřejmě nevznikla. Proces tvorby, jak píše Johnson, je nádherná věc a lidé, kteří tvoří na nejvyšší úrovni, vedou privilegovaný život, ať je jakkoli svízelný a těžký. Ale je to současně život zajímavý, plný podivných událostí a zvláštních radostí. Právě o tom vypraví tato kniha. Paul Johnson (1928) je přední britský historik a autor mnoha knižních bestsellerů, například populárních Dějin 20. století (č. 1991), Dějin křesťanství (č. 1999) či Dějin židovského národa (č. 1995). Je autorem více než čtyřiceti knih, mimo jiné i obsáhlých Dějin umění (č. 2006). Celý život vášnivě kreslí a maluje a uskutečnil několik samostatných výstav. Z předmluvy Paula Johnsona „Roku 1988 jsem vydal knihu nazvanou Intelektuálové. Prozkoumal jsem v ní tento žánr a pojednal o tuctu příkladů. Šlo o kritickou knihu, jejímž sjednocujícím tématem byla nesrovnalost mezi ideály, které intelektuálové hlásají, a skutečným chováním intelektuálů ve veřejném i soukromém životě. Intelektuála jsem definoval jako člověka, který považuje myšlenky za důležitější než lidi. Kniha se setkala s kladným přijetím a byla přeložena do dvaceti jazyků. Některým recenzentům se však zdálo, že se nepoctivě soustřeďuje jen na temnější stránku chytrých, talentovaných lidí. Proč jsem neřekl víc o tvořivé a hrdinské stránce elity? Právě v tom spočívá geneze knihy Tvůrci, zabývající se lidmi, pro něž byla příznačná ohromná originálnost. Budu-li ještě naživu, rád bych přidal poslední část trilogie – Hrdiny –, knihu o těch, kdo obohatili historii svým neobyčejně statečným životem nebo odvážnými a vůdcovskými činy.“ Obsah: Anatomie tvořivé odvahy Chaucer Člověk na ulici čtrnáctého století Dürer Silná vůně tiskařské barvy Shakespeare Záblesky nevídaného velikána J. S. Bach Genetika varhanního kůru Turner a Hokusai Zjevení nyní i tehdy Jane Austenová Nepřipojíme se k dámám? A. W. N. Pugin a Viollet-le-Duc Gótové pro všechna období Victor Hugo Nemyslící génius Mark Twain Jak vyprávět anekdotu Tiffany Pohled skrze tajemné sklo T. S. Eliot Poslední básník v psích dečkách Balenciaga a Dior Estetika knoflíkové dírky Picasso a Walt Disney Místo pro přírodu v moderním světě? Metafory v laboratoři

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz