Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Pozoruhodné knihy

NOTABLE SHOP
Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


10 nejdražších manažerských chyb

10 nejdražších manažerských chyb


Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Univerzitě Karlově i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru.
Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s. r. o., a autorem řady článků i několika knižních publikací zabývajících se "měkkými" aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním.
Vystudoval VŠE v Praze a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů.
Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
3.10.4 Nástroj vůdců: fi remní kultura 156
3.10.3 Vedení v krizi 155
3.10.2 Nejčastější příčiny selhání 151
3.10.1 Proč je tato chyba drahá 151
3.10 Selhání v roli vůdce 150
3.9.4 Tvorba a úskalí manažerských týmů 144
3.9.3 Problematické skupiny 142
3.9.2 Nejčastější příčiny chyb 137
3.9.1 Proč je tato chyba drahá 135
3.9 Podceňování týmové práce 135
3.8.6 Komunikace nepříznivých zpráv 133
3.8.5 Jak (ne)komunikovat změny 131
3.8.4 Jak komunikaci posílit 130
3.8.3 Obavy zaměstnanců a další bariéry komunikace 126
3.8.2 Nejčastější příčiny nedostatečné komunikace 123
3.8.1 Proč je tato chyba drahá 122
3.8 Neochota komunikovat 121
3.7.9 Podceňování motivace v obtížných dobách 116
3.7.8 Sklon nekriticky přejímat nevhodné motivační nástroje 114
3.7.7 "Motivace" k jednání, které není v zájmu organizace 113
3.7.6 Jednání, které demotivuje 101
3.7.5 Nepochopení "psychologické smlouvy" 99
3.7.4 Podceňování nefi nanční motivace 97
3.7.3 Nedostatečné povzbuzování motivace 96
3.7.2 Nejčastější motivační chyby 95
3.7.1 Proč je tato chyba drahá 95
3.7 Chybná motivace 95
3.6.3 Přesvědčovat neznamená přesvědčit 89
3.6.2 Nejčastější příčiny ztráty důvěryhodnosti 86
3.6.1 Proč je tato chyba drahá 86
3.6 Nedostatečná důvěryhodnost a přesvědčivost 85
3.5.3 Jak poznám, že nedokážu delegovat, a jak tento zvyk změnit 79
3.5.2 Nejčastější příčiny 75
3.5.1 Proč je tato chyba drahá 74
3.5 Obava nebo nechuť delegovat 74
3.4.4 Past mikromanagementu 70
3.4.3 Nadměrná kontrola 70
3.4.2 Nedostatečná kontrola 67
3.4.1 Proč je tato chyba drahá 67
3.4 Nevhodná kontrola 66
3.3.2 Nejčastější chyby při zadání úkolů 61
3.3.1 Proč je tato chyba drahá 60
3.3 Špatné zadání úkolů 60
3.2.5 Jak zabránit riziku, že vhodné uchazeče ztratíme 55
3.2.4 Uplatňování osobních zájmů 54
3.2.3 Subjektivní chyby výběru 48
3.2.2 Nejčastější chyby při výběru spolupracovníků 47
3.2.1 Proč je tato chyba drahá 47
3.2 Nesprávný výběr spolupracovníků 47
3.1.4 Další chyby z dobrých úmyslů 43
3.1.3 Nejčastější podoby chyb 37
3.1.2 Proč jsou tyto chyby drahé 36
3.1.1 Nadměrná shovívavost a ohleduplnost 36
3.1 Dobré úmysly v nevhodných situacích 36
3. Deset nejdražších chyb 33
2.2 Podnikové klima 30
2.1.2 Problémové osobní rysy 26
2.1.1 Nedostatečné zkušenosti 24
2.1 Malé zkušenosti a nevhodné osobní vlastnosti 24
2. Proč chyby přežívají? 23
1.1 Cena chyb: plýtvání časem, úsilím a potenciálem zaměstnanců i manažerů 14
1. Proč jsou chyby při řízení lidí drahé? 11
Obsah:
- jak podporovat týmovou práci a být dobrým vůdcem.
- jak správně delegovat a zadávat úkoly;
- jak vybírat spolupracovníky, komunikovat s nimi a motivovat je;
- jak neplýtvat časem, úsilím a schopnostmi zaměstnanců;
- jaké jsou příčiny a důsledky řídicích chyb;
- jaké jsou problémové osobní rysy vedoucích;
- jaké jsou osobní a organizační zdroje chyb;
Dozvíte se:
Zaměřte se u sebe a v celé firmě na chyby, které patří k dlouhodobě nejzávažnějším - jsou to ty nejdražší řídicí chyby.
"Polehčující okolností" těchto manažerů je pouze to, že ukazují, čeho se vyvarovat. Demonstrují, jak (ne)ničit morálku zaměstnanců, jak (ne)bránit, aby lidé svým nadřízeným i podniku jako celku věřili a táhli s ním za jeden provaz nebo aby se sami snažili svou práci zlepšovat.
Nejvíce firmě škodí manažeři, kteří nejsou schopni svým spolupracovníkům jasně říci, co od nich očekávají, nebo své požadavky stále mění, kteří nejsou schopni včas rozhodnout (a přitom trvají na tom, že budou rozhodovat o každé drobnosti), kteří se svým okolím nekomunikují a ponechávají je v nejistotě, kteří brání nezbytným změnám, vyžívají se v zastrašování svých podřízených apod.
Pojďte se na ně podívat a dozvědět se, jak se těchto chyb vyvarovat či je přestat dělat.
Neděláte vy či vaši kolegové manažeři tyto chyby také?
Manažeři, kteří při řízení svých lidí dělají ty nejzásadnější chyby, své firmě škodí a stojí ji spoustu peněz.
Učte se z chyb druhých, je zbytečné dělat vlastní chyby.
Jak se vyvarovat nejzávažnějších chyb při řízení lidí

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

telefon +420 775 965 556

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2019, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz