Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Aerobik kompletní průvodce (kniha a DVD)

Aerobik kompletní průvodce (kniha a DVD)
PhDr. Marie Skopová, Mgr. Jana Beránková      
Rok vydání:2008
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-1746-3
Stran:208
Skladem: na dotaz
Kategorie:Zdravotní cvičení, sport, rehabilitace
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:S01550


Cena 449,00 Kč s 21% DPH


V roce 2006 zrealizovala projekt hromadné step aerobikové skladby pro 842 cvičenců, která byla předvedena na XIV. všesokolském sletu v Praze na Strahově. Jana Beránková rovněž působí jako ilustrátorka metodických materiálů a tak zúročuje své mnohaleté výtvarné vzdělání. Obrázky si sama připravila i pro tuto knihu.
Je první Češkou propagující závodní formu rope skipping (trikové a rychlostní skákání přes švihadla). Mezi její další aktivity patří spolupráce s Českou obcí sokolskou.
Odborná asistentka na katedře gymnastiky UK FTVS vyučuje základní gymnastiku, účelovou gymnastiku, kondiční programy a aerobik. Od roku 1997 působí jako instruktorka aerobiku, zaměřuje se především na step aerobik, dance aerobik a jumping. Již několik let se věnuje tvorbě choreografií pro soutěže pořádané ČSAE kategorie funk/ hip hop.
Mgr. Jana Beránková
Působí jako choreografka gymnastických pódiových skladeb a rozhodčí soutěžních forem aerobiku. Marie Skopová je autorkou mnoha metodických materiálů a spoluautorkou monografií Rytmická gymnastika, Základní gymnastika, Aerobik - soutěžní formy.
Odborná asistentka katedry gymnastiky Fakulty tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity má dlouholetou pedagogickou praxi. Její cvičitelská a školící činnost všech forem aerobiku jí umožňuje orientovat se v současných trendech pohybových programů. Své odborné zkušenosti předává nejen studentům a učitelům tělesné výchovy, ale i na četných školeních dalším zájemcům o problematiku fitness a různých forem gymnastiky.
PhDr. Marie Skopová,
Kniha je prvním uceleným přehledem poznatků z oblasti aerobiku. Svojí formou a obsahem osloví široké spektrum čtenářů.
Zejména týkající se sportovního aerobiku, který by měl být spíš pojímán jako soutěžní aerobik, zahrnující všechny možné formy soutěží. Vzhledem ke skutečnosti, že těchto forem přibývá, bude vhodné je aktualizovat. Uvedení jednotlivých forem aerobních lekcí je výborným pomocníkem pro lepší orientaci učitele. Co se týká forem jen úzce souvisejících s aerobikem jako např. joga, pilates je vhodné odkázat na konzultace s odbornými lektory.
Autorky nepoužívají dlouhá souvětí, ale vyjadřují se logicky, přesně a jednoznačně. Úprava textu je přehledná, kapitoly a témata jsou oddělena a vždy navazují bez vložených jiných dlouhých informací (např. obrázků a grafů). Otázkou zůstává aktuálnost některých kapitol v budoucnu.
Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány. Srozumitelně jsou popsané i složitější části např. týkající se zatěžování organismu a energetického krytí.
Čtenáři jistě využijí i pestrou přílohu příkladů cvičebních programů a zásobníku cviků doplněnou DVD.
Autorky se zde zbytečně nezabývají podrobnostmi a proto bude kniha vhodná i pro čtenáře z řad cvičící veřejnosti, která má zájem o doplnění vědomostí, které nezískali v běžných cvičebních lekcích.
Veškeré informace jsou aktualizovány a podávají ucelený komplex určený širokému spektru čtenářů. Budoucí cvičitelé, trenéři a učitelé zde mohou získat první informace, které jim pomohou lépe se orientovat v celé oblasti aerobiku a aerobního dění a mohou být pro ně východiskem dalšího podrobnějšího studia některé oblasti.
Podstata knihy shrnuje všechny dosavadní pohledy na aerobik, základní poznatky o aerobiku a poznatky související s aerobikem.
Použitá literatura
10.12 Taneční aerobik (hip-hop)
10.11 Strečink
10.10 Fit Pilates
10.9 Fitness Yoga
10.8 Posilování vahou vlastního těla (P-class)
10.7 Cviky zaměřené na tonizaci jádra těla (core training)
10.6 Cvičení s overballem
10.5 Cvičení na fit ballech
10.4 Body tone - gumičky
10.3 Body tone - činky
10.2 Základní aerobikové step kroky
10.1 Základní aerobikové kroky
10 Příklady cvičebních programů a katalog cviků
9 Soutěže v aerobiku
8.3 Pot a hygiena
8.2 Obuv
8.1 Sportovní prádlo pro ženy
8 Oblečení na aerobik
7.3 Práce s audiotechnikou
7.2 Hudebně pohybové vztahy
7.1 Práce lektora s hudbou
7 Hudba pro aerobik
6 Názvosloví pro aerobik
5.2 Získání kvalifikace
5.1 Komunikativní dovednosti lektora
5 Osobnost lektora - cvičitele aerobiku
4.5 Metody výuky aerobikových choreografií
4.4 Didaktické zásady a styly
4.3 Věkové zákonitosti
4.2 Dětský aerobik
4.1 Stavba lekce aerobiku
4 Didaktika aerobiku
3.2 Cvičební programy
3.1 Fyziologické předpoklady k tvorbě programů
3 Tvorba programů
2.5 Co je to zdatnost a kondice?
2.4 Držení těla
2.3 Pohyb a zatížení
2.2 Energie pro pohyb
2.1 Tělesný pohyb
2 Teoretické základy pohybu
1.2 Uplatnění pojmů fitness a wellness
1.1 Historie aerobiku
1 Když se řekne aerobik.......
Obsah:
Na přiloženém DVD naleznete ukázky cvičebních programů - rozcvičení, aerobiku, tanečního aerobiku, step aerobiku, cvičení na gymballech, cvičení s aerobary a také vizuální slovníček aerobikových a step aerobikových kroků s ukázkami metod učení.
Publikace je vhodným studijním materiálem pro základní školení komerčního aerobiku.
V knize jsou jak informace o možnostech, formách a názvosloví aerobiku, tak konkrétní příklady lekcí s jednoduchým grafickým záznamem.
Zkušené autorky připravily pro všechny zájemce o individuální i skupinová cvičení kompletního průvodce touto pohybovou aktivitou. Mnoho zajímavých informací a nápadů v něm najdou i začínající instruktoři a učitelé tolik oblíbených aerobikových a příbuzných lekcí.
Pak máte jedinečnou možnost využít kombinace popisu konkrétních příkladů jednotlivých forem aerobiku a obrazového záznamu různých typů lekcí.
Nebo se chcete předem připravit na lekci aerobiku?
Chcete si zacvičit v klidu domova?

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz