Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Anatomie a fyziologie člověka - moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů

Anatomie a fyziologie člověka - moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů
Alena Merkunová, Miroslav Orel      
Rok vydání:2016
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-1521-6
Stran:304
Skladem: na dotaz
Kategorie:Léčení nemocí, diagnostika, etikoterapie
Životní styl, výživa, kuchařky
Kód:S02952


Cena 429,00 Kč s 10% DPH

Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky, jako je například učitelství, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce a další příbuzné obory. Z těchto důvodů klade největší důraz na stavbu a funkci nervové soustavy a její stěžejní regulační roli v organismu. Učebnice dodržuje klasické systémové členění podle orgánových soustav, zároveň však akceptuje integrovaný pohled na orgány a soustavy v souladu s jejich biologickou rolí v organismu jako celku.

Literatura k dalšímu studiu
Seznam zkratek
12.2.9 Psychofyziologie
12.2.8 Funkční stavy centrálního nervového systému
12.2.7 Biorytmy
12.2.6.2 Funkční členění autonomní nervové soustavy
12.2.6.1 Centrální a periferní část autonomní nervové soustavy
12.2.6 Autonomní nervová soustava
12.2.5 Somatomotorický systém
12.2.4.5 Somatosenzorický systém
12.2.4.4 Chemoreceptory - chuť a čich
12.2.4.3 Orgány polohy a pohybu
12.2.4.2 Sluch
12.2.4.1 Zrak
12.2.4 Smyslové funkce
12.2.3.6 Hlavové nervy
12.2.3.5 Zobrazení mozku
12.2.3.4 Koncový mozek
12.2.3.3 Mezimozek
12.2.3.2 Mozeček
12.2.3.1 Mozkový kmen
12.2.3 Mozek a mozkové nervy
12.2.2.2 Míšní nervy
12.2.2.1 Páteřní mícha
12.2.2 Páteřní mícha a míšní nervy
12.2.1.9 Reflexy
12.2.1.8 Cévní zásobení mozku
12.2.1.7 Mozkomíšní mok
12.2.1.6 Obaly centrálního nervového systému
12.2.1.5 Podpůrné buňky
12.2.1.4 Mediátory
12.2.1.3 Synapse
12.2.1.2 Klidový, generátorový a akční potenciál
12.2.1.1 Nervové buňky
12.2.1 Obecné charakteristiky stavby a činnosti nervové soustavy
12.2 Nervová soustava
12.1.9 Místní hormony
12.1.8 Hormony produkované endokrinními buňkami ležícími v jiných tkáních
12.1.7 Pohlavní hormony
12.1.6 Šišinka
12.1.5.3 Buňky D
12.1.5.2 Buňky A
12.1.5.1 Buňky B
12.1.5 Endokrinní tkáň slinivky břišní
12.1.4.2 Hormony dřeně nadledvin
12.1.4.1 Hormony kůry nadledvin
12.1.4 Nadledviny
12.1.3 Příštítná tělíska
12.1.2 Štítná žláza
12.1.1 Hypotalamo-hypofyzární systém
12.1 Soustava žláz s vnitřní sekrecí
12. Řídící systémy lidského těla
11.4 Kojení
11.3 Těhotenství
11.2.4 Zevní pohlavní orgány
11.2.3 Cyklické změny reprodukčních funkcí
11.2.2 Vaječníky
11.2.1 Vnitřní pohlavní orgány
11.2 Reprodukční soustava ženy
11.1.3 Zevní pohlavní orgány
11.1.2 Vývodné pohlavní cesty a přídatné žlázy
11.1.1 Varlata - stavba a funkce
11.1 Reprodukční soustava muže
11. Reprodukční soustava
10.2 Vývodné močové cesty
10.1.2 Funkce nefronu při tvorbě moči
10.1.1 Stavba ledvin
10.1 Ledviny
10. Vylučovací funkce
9.1.5 Příjem minerálních látek a vitaminů
9.1.4 Příjem bílkovin
9.1.3 Příjem tuků
9.1.2 Příjem vlákniny
9.1.1 Příjem cukrů
9.1 Zásady racionální výživy
9. Výživa
8.3 Tělesná teplota a její udržování
8.2 Energetická bilance organismu
8.1 Měření energetické potřeby
8. Energetický metabolismus
7.3 Osud vstřebaných aminokyselin
7.2 Osud vstřebaných tuků
7.1 Osud vstřebaných cukrů
7. Látkový metabolismus
6.2.8 Tlusté střevo
6.2.7 Tenké střevo
6.2.6 Žlučník a žlučové cesty
6.2.5 Játra
6.2.4 Slinivka břišní
6.2.3 Žaludek
6.2.2 Hltan a jícen
6.2.1 Dutina ústní
6.2 Stavba a funkce jednotlivých částí trávicí soustavy
6.1.1 Řízení hybnosti a sekrece v trávicí soustavě
6.1 Obecné poznámky
6. Trávicí soustava
5.5 Výměna a transport dýchacích plynů
5.4 Regulace dýchání
5.3 Plicní objemy a kapacity
5.2 Plíce - stavba a funkce
5.1 Dýchací cesty - stavba a funkce
5. Dýchací soustava
4.4.2 Imunitní funkce
4.4.1 Uspořádání mízního oběhu
4.4 Mízní oběh
4.3.6 komplexní řízení činnosti srdce a cév
4.3.5 Tepenný krevní tlak a tep
4.3.4 Základní zákonitosti toku krve v cévách - hemodynamika
4.3.3 Tok krve velkým oběhem
4.3.2 Žilní část oběhu - uspořádání
4.3.1 Tepenná část oběhu - uspořádání
4.3 Oběh krve v cévách
4.2.4 Zevní projevy srdeční činnosti
4.2.3.2 Řízení srdečního výdeje
4.2.3.1 Průběh srdečního cyklu
4.2.3 Čerpací funkce srdce a její řízení
4.2.2 Převodní systém srdeční
4.2.1 Stavba srdce
4.2 Srdce
4.1.4.2 Antigeny skupiny Rh
4.1.4.1 Určování krevní skupiny systému AB0
4.1.4 Krevní skupiny
4.1.3 Stavění krvácení
4.1.2.2 Anorganické látky
4.1.2.1 Oragnické látky
4.1.2 Složení krevní plazmy
4.1.1.3 Krevní destičky
4.1.1.2 Bílé krvinky
4.1.1.1 Červené krvinky
4.1.1 Krvinky
4.1 Krev
4. Oběhová soustava
3.2.3.7 Svaly dolní končetiny
3.2.3.6 Svaly horní končetiny
3.2.3.5 Svaly zad
3.2.3.4 Svaly břicha
3.2.3.3 Svaly hrudníku
3.2.3.2 Svaly krku
3.2.3.1 Svaly hlavy
3.2.3 Svaly jednotlivých svalových skupin
3.2.2 Svalová aktivita
3.2.1 Uspořádání kosterního svalu
3.2 Svalová soustava
3.1.7 Kostra dolní končetiny
3.1.6 Kostra horní končetiny
3.1.5 Hrudník
3.1.4 Páteř
3.1.3 Lebka
3.1.2 Spojení kostí - kostra
3.1.1 Kost
3.1 Kosterní soustava
3. Pohybový aparát
2.4.2 Poruchy acidobazické rovnováhy
2.4.1 Udržování acidobazické rovnováhy
2.4 Poměr kyselin a zásad
2.3.1 Biologická funkce minerálních látek
2.3 Minerální hospodářství organismu
2.2.2 Vodní rovnovája organismu a její řízení
2.2.1 Množství a složení tělních tekutin
2.2 Tělní tekutiny
2.1.2 Podíl endokrinních žláz na udržování homeostázy
2.1.1 Podíl nervové soustavy na udržování homeostázy
2.1 Homeostáza
2. Vnitřní prostředí organismu
1.4.2 Přídatné struktury kůže - kožní adnexa
1.4.1 Stavba kůže
1.4 Kožní ústrojí
1.3.3 Organismus
1.3.2 Orgánová soustava
1.3.1 Orgán
1.3 Orgán, orgánové soustavy, organismus
1.2.4 Nervová tkáň
1.2.3 Svalová tkáň
1.2.2 Pojivové tkáně
1.2.1 Epitelové tkáně
1.2 Tkáně
1.1.3 Životní cyklus buňky
1.1.2 Funkce buňky
1.1.1 Buněčné organely
1.1 Buňka
1. Uspořádání lidského organismu

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz