Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Biologická léčiva

Biologická léčiva

tak pro studenty medicíny, farmacie, biochemie a molekulární biologie a stejně tak pro všechny zájemce o tento obor.
a proto doufáme, že naše kniha, která vznikla s přispěním předních českých odborníků v jednotlivých oborech, bude užitečným zdrojem informací jak pro lékařskou veřejnost,
Obor, který se nesmírně dynamicky rozvíjí, nemá zatím v české odborné literatuře adekvátní pokrytí,
Biologická léčiva nyní revolučním způsobem mění naše léčebné možnosti u řady chorob.
aplikace protilátek, cytokinů a dalších proteinů pro léčbu infekčních a autoimunitních onemocnění (např. HBV, HCV, revmatoidní artritida, psoriasis, roztroušená skleróza, Crohnova choroba, ulcerativní kolitida) i pro léčbu nádorových onemocnění (hematoonkologická onemocnění i solidní nádory).
Hlavními indikačními oblastmi jsou klasické aplikace proteinů, které nahrazují chybějící biologickou aktivitu (např. diabetes, hemofilie, in vitro fertilizace, cytopenie, metabolické dědičné poruchy),
Základními typy těchto molekul podle funkce jsou hormony, cytokiny, enzymy, protilátky a chimerní molekuly.
Zavedená informace (gen) je buď prostou kopií lidského proteinu, ale může být muteinem, či zcela unikátní molekulou, jako je tomu např. v případě humanizovaných monoklonálních protilátek.
Specifické pro tato nová léčiva je jejich výrobní způsob, který obvykle nezávisí na izolaci těchto molekul z přírodních materiálů, ale využívá několika produkčních organismů, které mají zavedenu cizorodou genetickou informaci.
Pod souhrnným názvem "biologická léčiva" máme na mysli především všechna léčiva, jejichž struktura je proteinové (peptidové) struktury.
Kniha přináší informace o farmaceutické oblasti na pomezí klasické farmacie a biotechnologií, která se rozvíjí od začátku osmdesátých let 20. století a stává se důležitou součástí rozvoje nových terapií.
Kniha je první ucelenou informací o biologických léčivech na našem odborném knižním trhu.
Na rozdíl od relativně stagnujícího trhu klasických léčiv pozorujeme u biologické léčby enormní růst v počtu nově povolených léčiv.
V mnoha případech přinesla dramatický posun v úspěšnosti léčby těchto chorob.
Biologická léčiva nacházejí uplatnění v řadě indikací od autoimunitních onemocnění, infekčních chorob, dědičných deficiencí až po hormonální terapie či léčbu onkologických onemocnění.
Terapie biologickými léčivy zaznamenala v posledních letech dramatický nárůst, jak ve světovém měřítku, tak v České republice.
Teoretické základy a klinická praxe

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz