Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Božský tep JÁ Spanda Kárika, Šivovské sútry a nedvojná tantra siddhů

Božský tep JÁ Spanda Kárika, Šivovské sútry a nedvojná tantra siddhů

Jiří Krutina
Je postavená na celistvém rozvíjením poznání sebe a Boha ve všech jeho aspektech, vědomí, síle, inteligenci a lásce na podkladě praxe obracení pozornosti vědomí na samo sebe si vědomé vědomí Já jsem vědomí Já jsem, které je jejím základem."
Pojetí praxe je v souladu s přímou stezkou, kterou společně s Jiřím Vackem a přáteli učí.
Kniha je výsledkem odkrytí přímého vnitřního poznání autora na základě iniciace, která jej přivedla k tomuto směru.
Tato praxe i filozofie se však prolíná i jinými duchovními směry, například i gnostickým křesťanstvím, které hovoří o mystické svatbě duše s Bohem, súfismem a tantrickým buddhismem, apod.
Stezka je chápaná jako vývoj vztahu mistr - žák, který kulminuje dosažením vysvobozeného stavu našeho pravého Já, dosažením jednoty vědomí Šiva-Šakti, vědomí a jeho tvořivé moci.
Praxe nedvojné tantry se opírá o duchovní iniciaci připraveného žáka siddhou a jeho vedení mistrem.
Praxe nedvojné tantry v sobě integrálním způsobem zahrnuje všechny druhy duchovní praxe, zejména džňána jógu, bhakti jógu, guru jógu a kundaliní jógu, která v jednotě se stezkou poznání sebe ve vědomí Já jsem je její nosnou praxí.
Její praxe nevyžaduje zříkání se života ve společnosti, ale naopak učí a vede k dosažení nejvyššího duchovního stavu při zapojení v životě ve společnosti, což odpovídá potřebám současného moderního člověka.
V současné době působí také mnoho mistrů hlásící se k tomuto nedvojnému směru.
Linie těchto siddhů je velice dlouhá.
Její vrchol lze zaznamenat v 10.století v oblasti Kašmíru, kde působilo mnoho jejích mistrů - siddhů.
Nedvojná tantra je naprosto univerzální celistvou duchovní naukou, která nevylučuje ze své praxe žádný aspekt naší existence.
Tento směr není tak známý jako advaita védánta neboť tantra díky nesprávnému výkladu a interpretaci získala nádech něčeho nečistého, často spojovaného pouze se sexuální tantrou, což je velké nepochopení této prastaré duchovní tradice.
Tato dodnes živá starobylá duchovní nauka předkládá praxi poznání sebe i autentickou filozofii, která je přímou zkušeností vědomí a uskutečněním její praxe, nikoliv spekulací mysli.
Přibližuje čtenářům praxi nedvojné filozofie známé jako kašmírský šivaismus, nebo advaita tantra.
Napsal rovněž Šivovské sútry.
Vasugupta byl zakladatelem systému Trika kašmírské školy šivaistické filozofie.
"Kniha je rozšířeným výkladem starobylého díla mudrce Vasugupty (770-830) a komentáře od Kšemarádžy, předního žáka nejvýznamějšího představitele nedvojné tantry, Šri Abhinavagupty.
Součástí knihy je i slovník pojmů používaných v kašmírském šivaismu, což usnadňuje studium této advaity.
Šivovské sútry.
Spanda kárika s komentářem a
Kniha obsahuje dva ze základních spisů této advaity, jejímž cílem je poznání našeho pravého Já a vysvobození:
Výklad duchovní stezky kašmírského šivaismu podávané na základě osobní zkušenosti autora, který má i duchovní spojení s mistrem Nitjánandou.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz