Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Finanční analýza

Finanční analýza

Příloha 4: Přehled mezinárodních účetních standardů a interpretací 233
Příloha 3: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím stavebnicové metody 232
Příloha 2: Výpočet nákladů na vlastní kapitál s využitím metody CAPM 231
Příloha 1: Účetní výkazy - ALKO, a. s. 224
Použitá literatura 221
8 Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční analýzy v podnikatelské praxi 217
7.3.3 Výsledky finanční analýzy podle IFRS 212
7.3.2 Účetní postupy 200
7.3.1 Účetní výkazy 197
7.3 Základní rozdíly mezi českým účetnictvím a IFRS 197
7.2.2 Rozpoznání a oceňování základních prvků účetních výkazů 193
7.2.1 Rozdělení a struktura IFRS 192
7.2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 191
7.1.2 České podniky a IFRS 190
7.1.1 Současný vývoj účetnictví ve světě 187
7.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 187
7 Dopad využití IFRS na výsledky finanční analýzy 187
6.4 Balanced Scorecard (BSC) 183
6.3 Tržní přidaná hodnota (MVA - Market Value Added) 176
6.2.1 Identifikace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA 169
6.2 Ekonomická přidaná hodnota (EVA - Economic Value Added) 152
6.1 Diskontované cash flow (DCF - Discounted Cash Flow) 151
6 Integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti 149
5.5 Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů podnikatelských aktivit 147
5.4 Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty 146
5.3 Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích 146
5.2 Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření 144
5.1 Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky 139
5 Slabé stránky finanční analýzy 139
4.3 Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení 131
4.2.1 Soustavy poměrových ukazatelů 129
4.2 Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů 122
4.1 Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu 117
4 Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití postupů benchmarkingu 117
3.3.3 Poměrové ukazatele finanční analýzy 84
3.3.2 Rozdílové ukazatele finanční analýzy 83
3.3.1 Absolutní ukazatele finanční analýzy 67
3.3 Ukazatele finanční analýzy 66
3.2 Postup při finanční analýze 61
3.1 Metody finanční analýzy 61
Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy 61
3
2.6 Příloha účetní závěrky 58
2.5 Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy 57
2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu 57
2.3 Přehled o peněžních tocích (cash flow) 47
2.2 Výkaz zisku a ztráty 37
2.1 Rozvaha 23
2 Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy 21
1.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 18
1.1 Účel finanční analýzy 17
1 Úvod do finanční analýzy 17
Úvod 14
Summary 13
Seznam nejpoužívanějších zkratek 10
Obsah:
Kniha je určena zejména podnikatelům, manažerům, finančním specialistům podniků a studentům VŠ.
Publikace vysvětluje cíle a obsah finanční analýzy, ukazuje, jak pracovat s účetními výkazy, které pro analýzu potřebujete, podrobně představuje metody a postupy finanční analýzy a využití benchmarkingu, objasňuje logické návaznosti a souvislosti využití výsledků finanční analýzy v rámci řízení podniku a jeho výkonnosti.
Velmi cenná je kapitola o slabých stránkách klasické finanční analýzy, autorky poukazují zejména na problémy spojené s využitím účetních výkazů a ukazují možná řešení této problematiky.
Velkou předností publikace je úzká provázanost s praxí a mnoho praktických příkladů, vzorová finanční analýza konkrétního reálného podniku včetně důkladných komentářů, řada příkladů na procvičení a velmi srozumitelný a přehledný výklad s řadou ilustrativních schémat.
Tato kniha Vám ukáže, jak kvalitně provést finanční analýzu.
Chcete získat informace o tom, jak si podnik stojí z hlediska finančního zdraví a co je potřeba udělat, aby se hospodaření zlepšilo?
Komplexní průvodce s příklady

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz