Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Kniha rabínské moudrosti - příběhy mistrů staré židovské tradice

Kniha rabínské moudrosti - příběhy mistrů staré židovské tradice
Jacob J.Petuchowski      
Rok vydání:2003
Vydavatelství:Portál      
ISBN:80-7178-691-8
Stran:152
Skladem: na dotaz
Kategorie:Náboženství a mytologie
Kód:AS0010


Cena 247,00 Kč s 10% DPH

Vybrané moudrosti a vyprávění rabínských mistrů, které autor nově přeložil z hebrejštiny a aramejštiny pro současného čtenáře, se vztahují jak k otázkám všedního života, tak i k velkým otázkám životního a náboženského smyslu. Jednotlivá vyprávění, uspořádaná do šestnácti oddílů, oživují velké postavy židovské tradice v jejich hledání krásy, smyslu bytí a víry.
Kniha rabínské moudrosti otevírá přístup k bohatému zdroji náboženské tradice a k velkému literárnímu dílu, k talmudu.Dodatečné informace:
Jak a jakými slovy se lze modlit
Důkladná znalost lidí
Rabínské rady z traktátu Avot
Moudrá ponaučení
XVI
Kdy přijde Davidův syn?
Na počátku byla moudrost
Ne jako tento svět
Sezdaný se šabatem
Dvě slovesa
Žáci mudrců šíří pokoj
Hříčky se slovy a myšlenkami
XV
Zvláštní koření
Tři zúčastnění
Až od narození
V okamžiku početí
Svatební píseň
Lépe dvěma než jednomu
Tvoje děti
Obtížné jako rozdělení moře
Pořadí
Proč muž hledá svou ženu
Rodina
XIV
Císař, který se chtěl stát Bohem
Vyhubení hříchů, nikoli hříšníků
Bůh není zloděj
Svěřený poklad
Zmařený rozvod
Rada chytrých žen
XIII
"Ty umíš dobře kázat"
Buď společenství, nebo smrt
Proč Mojžíš koktal
Jeho zásluhy jsou nesmírné
Dva andělé
Noha od zlatého stolu
Ten zázrak byl příliš malý
Odhodil slupku
"Dnes"
Neobyčejné příběhy
XII
"Jsem tentýž"
"Ano, ano!"
Olivový lístek
Poslední tvor
Nepřipraven do synagogy
Každý jednotlivec
Probodené ucho
"Proč?"
XI
Celou svou duší
"Ovládám žárlivost"
"Od smrti vysvobodí spravedlnost"
Počítání peněz
Výroky o trestu
Milost
Míra Boží milosti
Žádný protimluv
Vina, která není trestána
Do třetího i čtvrtého pokolení
Provinění, dobrota a milost
X
Nesuďte…
Všichni jsou si rovni
Kvůli zvířatům
Povstání studentů
Povinnost vydat svědectví
Zloděj a lupič
Jednou za sedmdesát let
Je těžké soudit
IX
Tento svět a svět budoucí
Proč rabi Jehuda trpěl - a byl uzdraven
Milován nebeským Otcem
Zakázané myšlenky
Liška a ryby
Rabi Akiva se smál
Přikázání úcty k rodičům
Nechal otce pracovat, a dostal se do ráje
Mzda a odměna
VIII
Liška a vinice
Dělníci na vinici
Studená jídla
Hliněná nádoba
Ani výmluvy
Planá modlitba
Chcete zničit můj svět?
Bůh jenom dodává suroviny
"Světské věci"
Život ve světě
VII
Dar lásky
Stále drahá
Žádný "Starý" zákon
Světlo
Stvoření a zjevení
Jho
Tóru chtěl jen Izrael
Vyvolení a láska k Tóře
VI
Slavnostní prohlášení
Vzory pro Židy
Proč Bůh nezničí modloslužbu
Blízký Bůh
V Afroditiných lázních
Bůh Šimona ben Šetacha
Boží bázeň, nikoli strach z lidí
Soužití s jinými národy
V
Slova živého Boha
Srovnatelné výroky
Ještě větší
Krátký text
To je celá Tóra
Ekumenická příležitost
Otevřete brány!
Boží slovo, lidský výklad
Univerzalismus a pluralismus
IV
Útěcha
Spása
Hostina
Dvě lodě
Zapření
Jediný člověk
Umíráme, abychom žili
Dar
Místo, kde má člověk být
Svoboda vůle
Co by pak bylo s Tórou?
"Odměna za Tóru"
Existenciální
III
Každý podle svých schopností
Trpící Bůh
Tělo a duše
Tajná předpověď
Vysvobozený Bůh
Smrtící a oživující slovo
Různá zjevení
Proč ke mně úpíš?
Otec, který dává déšť
Čiň svou vůli v nebi
Krátká a dlouhá bohoslužba
Různé odrazy
Nech pravdu vyrašit ze země
Bůh trvá na pravdě
Není místa bez Boha
Žádné oko nespatřilo
Co smíme vypovídat o Bohu?
Bůh se usmívá
Imitatio Dei
Ať se moje děti ode mne učí
Bůh jako hostitel
Boží pedagogika
Krásný
Náboženská povinnost
Boží obraz - napodobování Boha
Bůh
II
Nebeský výslech
Sedm marností
Svolení hostitele
Ohled na prodavače
Veřejné zahanbení
Setkání
Pozdrav od nebeské akademie
Poklady v nebi
Volba
Strážci města
V zájmu pokoje
Kdo přijde do nebeského království?
Stupnice hodnot


Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz