Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Komunikace dětí předškolního věku

Komunikace dětí předškolního věku
Ilona Bytešníková      
Rok vydání:2012
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-3008-0
Stran:236
Skladem: na dotaz
Kategorie:Dětská literatura, dětská psychologie
Ekonomie, komunikace, prodej
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:003315
Podobné knihy:Prenatální komunikace


Sleva 12% - z ceny 349,00 Kč s DPH
Nová cena 307,00 Kč s 10% DPHPoužité zdroje
6.7 Hrtanové konsonanty
6.6 Měkkopatrové konsonanty
6.5 Tvrdopatrové konsonanty
6.4 Dásňové konsonanty
6.3 Retozubné konsonanty
6.2 Obouretné konsonanty
6.1 Vokály
6. Vyvození správné výslovnosti
Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
5.6 Jemná motorika a grafomotorika
Náměty pro rozvoj hrubé motoriky
5.5 Hrubá motorika
Náměty pro rozvoj motoriky mluvních orgánů
5.4 Rozvoj motoriky mluvních orgánů
Náměty pro realizaci dechových cvičení
5.3 Dechová a fonační cvičení
Náměty pro rozvoj zrakové percepce
5.2 Zrakové vnímání
Náměty pro rozvoj sluchového vnímání a sluchové diferenciace
5.1 Sluchové vnímání a fonematická diferenciace
5. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v předškolním věku
4.7 Podstata komunikace v Daltonském modelu
4.6 Rozvoj komunikační schopnosti ve Waldorfské pedagogice
4.5 Komunikace ve výchovném systému Montessori
4.4 Edukativně stimulační skupiny
4.3 Komunikace v programu "Začít spolu"
škola
4.2 Zastoupení komunikačních kompetencí v projektu Zdravá mateřská
Dítě a svět
Dítě a společnost
Dítě a ten druhý
Dítě a jeho psychika
Dítě a jeho tělo
vzdělávání
4.1 Komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní
4. Komunikační kompetence v předškolním vzdělávání
3.4 Pragmatická rovina
3.3 Morfologicko-syntaktická rovina
3.2 Lexikálně-sémantická rovina
3.1 Foneticko-fonologická rovina
3. Specifi ka jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí
2.6 Poruchy hlasu
2.5 (S)Elektivní mutismus
Palatolalie
Huhňavost
2.4 Poruchy zvuku řeči
Breptavost
Koktavost
2.3 Poruchy plynulosti a tempa řeči
Vývojová dysartrie
Dyslalie
2.2 Poruchy artikulace
Vývojová dysfázie
Opožděný vývoj řeči
2.1 Narušený vývoj řeči
2. Deficity komunikační schopnosti před zahájením školní docházky
1.4 Rizikové faktory vývoje řeči
1.3 Aspekty optimálního vývoje řeči
1.2 Etapy ontogeneze řeči
1.1 Vymezení základních pojmů
1. Proces osvojování komunikačních schopností v předškolním věku
Obsah:
Publikace je určena studentům pedagogických fakult, oboru speciální pedagogika, podnětné informace zde naleznou také studenti předškolní pedagogiky a odborníci působící v praxi, ať se jedná o logopedické asistenty, logopedy, či učitelky mateřských škol a pracovníky pomáhajících profesí.
Přinášíme vám nejen teoretické poznatky z tohoto oboru, ale také informace o narušené komunikační schopnosti v dané věkové kategorii a konkrétní náměty určené k rozvoji řeči dětí předškolního věku.
Nahlédněte spolu s námi na problematiku komunikace dětí předškolního věku z různých úhlů pohledu.
Komunikace je schopnost, která provází člověka celým jeho životem.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz