Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Lektorské dovednosti manuál úspěšného lektora

Lektorské dovednosti manuál úspěšného lektora


Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje pro firmy i na projektech v oblasti neziskové sféry a státní správy. Je autorkou knih zabývajících se komunikací a veřejným vystupováním, přispívá do řady časopisů a periodik.
Specializuje se na trénink mluvčích, komunikaci, argumentaci, rétoriku a společenský protokol. Externě přednáší na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVÚT Praha v rámci programu MBA.
Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a absolvovala výcviky komunikace a stres managementu, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů, kurzy facilitace a mediace atd.
Pracuje od roku 1996 jako soukromá lektorka, konzultantka a moderátorka.
PaedDr. Olga Medlíková
Příloha 8 Plán osobního rozvoje 168
Příloha 7 Příklad hodnotící zprávy z workshopu 164
Příloha 6 Příklad hodnotícího dotazníku pro organizátory 161
Příloha 5 Příklad hodnotícího dotazníku pro účastníky 158
Příloha 4 Marketingový plán lektora 156
Příloha 3 Help list pomůcek 155
Příloha 2 Scénář kurzu 153
Příloha 1 Příklad anotace programu 151
Přílohy:
10.4 Time management lektora 138
10.3 Práce s financemi 136
PR lektora 135
Marketingová taktika lektora 131
Marketingová strategie lektora 130
10.2 Marketing a PR lektora 130
10.1 Zázemí lektorského podnikání 128
10. Podnikám jako lektor aneb Marketing, PR a finance v práci lektora 127
9.2 Jak na to, když je u sebe objevíte 118
9.1 Lektorské hříchy, chyby a omyly 114
9. Zádrhele a kotrmelce aneb Čemu se má lektor vyhnout a proč 113
8.2 Formy evaluace, jejich výhody a využití 106
8.1 Typy evaluací 104
8. Hodnocení je zapotřebí aneb Evaluace jako výstup z akce 103
7.2 Obtížné situace a jejich řešení 96
7.1 Prevence problematických situací ve vzdělávacím procesu 90
7. Řešíme problémy aneb Komplikované situace při vzdělávací akci 89
6.3 Pomůcky a práce s nimi 85
6.2 Další druhy aktivit - případové studie, modelové situace, simulace 83
Hry 82
Hrátky 77
Icebreakery 74
6.1 Účel, popis a využití her 73
6. Hry, hrátky a icebreakery aneb Aktivizační prvky ve vzdělávacím procesu 71
5.3 Proces učení 66
Pozitivní klima 63
Péče o lidi 60
5.2 Práce s lidmi a s atmosférou 60
5.1 Struktura akce 56
5. Jedeme! aneb Proces vzdělávací akce 55
4.3 Lektorský tandem 52
Workshop 48
Seminář 46
Přednáška 45
4.2 Typy vzdělávacích akcí 45
Scénář vzdělávací akce 44
Cíle vzdělávací akce 43
4.1 Cíl, výstup a scénář vzdělávací akce 42
4.Příprava je základ aneb Didaktika a metodika vzdělávací akce 41
Evaluace 40
Realizace 39
Příprava 38
3.3 Tři kroky práce na zakázce 38
3.2 Analýza vzdělávacích potřeb 36
3.1 Varianty vzdělávání ve firmách či v organizacích 34
3. Začátek je klíčový aneb Analýza vzdělávacích potřeb 33
2.3 Hodnoty lektora 29
2.2 Kompetence lektora 27
Paralingvistika - práce s hlasem 24
Gestika a proxemika - gesta a práce s prostorem 24
Postoj a pohyb 23
Mimika 23
Vizuální kontakt 22
2.1 Obraz lektora 20
2. Jsem lektor aneb Hlavní kompetence lektora 19
Mediátor 16
Facilitátor 16
Supervizor 16
Mentor/tutor 15
Kouč 15
Lektor 14
Konzultant/poradce 14
1.1 Popis rolí vzdělavatele 14
1. Co to znamená, když... aneb Čím chci být 13
Obsah:
Kniha je psána srozumitelným jazykem a obsahuje řadu praktických rad a tipů.
Zjistíte, proč a jak analyzovat vzdělávací potřeby, jak se připravit na vzdělávací akci a úspěšně zvládnout celý proces lektorování, jaké hry a další aktivizační prvky použít při vzdělávání, jak řešit komplikované situace a problémy či proč je důležité závěrečné hodnocení vzdělávací akce a jak je provést.
Dozvíte se, jaké jsou nejdůležitější dovednosti dobrého lektora, jak na nich pracovat či jak postupovat, jestliže chcete podnikat jako soukromý lektor, konzultant nebo jiný vzdělavatel.
Důraz je kladen na klíčové schopnosti lektora a jeho zvládání vzdělávacího procesu včetně obtížných situací.
Praktická a čtivá příručka je určena jak začínajícím lektorům, kteří chtějí dobře zvládnout svou práci, tak i těm zkušenějším, kteří v ní naleznou náměty na vylepšení a zpestření své činnosti.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz