Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Manažerská etika v otázkách a odpovědích

Před patnácti lety založil občanské sdružení Etika podnikání a veřejné správy, kterého je předsedou. Sdružení vydalo doposud devět dílů knižních publikace Manažerská etika - inspirace pro 21. století, ve kterých významní odborníci prezentují své názory na vývoj managementu.
přednáší předmět Manažerská etika na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a na Univerzitě Pardubice. Ve spolupráci s fakultami obou univerzit pořádá konference a kulaté stoly se zaměřením na význam etiky v ekonomice.
doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc.
Poukazuje na to, že manažerskou etiku je třeba chápat jako inovaci manažerské teorie a prevenci prohlubování konzumního myšlení společnosti.
Publikace je přínosem jak pro budoucí ekonomy, tak i pro praktikující manažery, které inspiruje ke zkvalitnění řídících činností.
Publikace přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu, autoři podávají k jednotlivým otázkám vysvětlení jak z hlediska teorie, tak i z pohledu praktického uplatnění.
Kniha zkoumá na relevantním vzorku respondentů povědomí o významu manažerské etiky a zájem aplikovat etiku do manažerské praxe.
ve zvýšeném zájmu médií o projevy absence etiky
v chápání partnerství jako odpovědnosti
v transparentním jednání
ve výchově k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci ?v důsledném trestání neetického jednání
Autoři knihy vidí řešení například:
Zlepšení stavu etiky v managementu lze dosáhnout, otázkou je, jakou cestou.
Situaci však nevidí pouze pesimisticky.
K těmto a dalším výsledkům dospěli autoři knihy v rámci výzkumného šetření provedeného mezi vedoucími pracovníky českých firem.
-44 % manažerů pokládá úroveň etiky v podnikání v České republice za horší v porovnání se západními zeměmi.
-70 % manažerů vnímá absenci etiky v podnikání jako jednu z příčin současné světové krize.
-Devět z deseti českých manažerů má zkušenost s neetickým jednáním.
Projevem takového vývoje je růst kriminality, korupce a dalších nežádoucí tendencí.
S rostoucí spotřebou peněz mnozí lidé nedokážou odolat kouzlu nežádoucího konzumu.
V podnikání převládla po roce 1989 společenská neodpovědnost nad odpovědností, management se orientuje spíše na dosažení co největšího zisku než na respektování pravidel etiky.
Za posledních více než dvacet let prošla česká společnost a podnikatelská sféra mnoha významnými změnami.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz