Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Můj muž král Karel IV.

Můj muž král Karel IV.

Karel si zprvu myslel, že by se Anna Svídnická případně mohla jednou provdat za jeho novorozeného syna Václava, kterého měl se svou druhou ženou Annou Falckou; ten však již v druhém roce svého věku zemřel. V té době Karel ještě netušil, že to bude nakonec Anna Svídnická, která mu dá v roce 1358 dceru Elišku a o tři roky později i vytouženého mužského potomka, který se po Karlově smrti stane českým králem Václavem IV.
Anna sice byla v roce 1353 korunována českou královnou a o rok později v Cáchách královnou římskou, avšak první dva roky svého manželství se s českým králem Karlem prakticky neviděla. Teprve roku 1355 se jí naskytla první příležitost se s manželem blíže seznámit. Došlo k tomu v Itálii u příležitosti římské císařské korunovace.
Anna, dcera svídnického vévody Jindřicha II., se narodila ve Svídnici v Polsku roku 1339. Ve čtrnácti letech se stala třetí manželkou českého krále Karla IV. Po svatbě se opět vrátila k matce Kateřině do Budína, která zde po Jindřichově smrti žila na dvoře svého bratra, uherského krále Ludvíka I. z Anjou.
Ukázka z textu
"Příběhy z dávných let se nijak zvlášť neliší od těch současných. Jsou to pořád jen osudy lidí a jejich vzájemné vztahy. I před mnoha sty lety tu byli lidé jako my, jen spolu asi trochu jinak rozprávěli. Protože nikdo přesně neví jak, nechme je v románu mluvit tak, jako by byli naši současníci. Tak je lépe pochopíme...," říká autor.
Bylo to právě tohle jaro, které mělo způsobit ten zázrak...
Pro jejich vztah bylo právě jaro roku 1355 klíčovým obdobím. Mělo přinést odpověď na otázku, může-li se čirá povinnost, před niž byla Anna zpočátku postavena, proměnit v obdiv a lásku.
Anna Svídnická byla krásná a inteligentní mladá žena. Karel záhy poznal, že v ní našel ideální partnerku, a nebylo divu, že se do ní hluboce zamiloval.
Deníkové zápisky mladé české královny jakoby den po dni zaznamenávají vývoj vztahu šestnáctileté dívky k muži téměř o třiadvacet let staršímu, českému králi Karlovi.
Současně s Karlem byla korunována římskou císařovnou i jeho choť Anna. Bylo jí teprve šestnáct let.
Deník mladičké královny Anny Svídnické - a prozraďme hned na počátku, že deník fiktivní - zachycuje dramatické události jara roku 1355, které provázely Karlovu římskou císařskou korunovaci.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz