Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Poslední tajemství z Fatimy

Poslední tajemství z Fatimy

Důležité je jen, aby věřil tomu, co je obsahem evangelií.
Protože soukromá odhale­ ní nejsou žádnými pravdami cír­kevní víry, může si křesťan vybrat, zda jim uvěří či nikoli.
Co zůstává, je vedení k modlitbě, jež směřuje ke spáse duše, a apel na pokoru a ob­rácení.
Kdo očekával apokalyptické odhalení týkající se celého světa a budoucích dějin, musí být zklamán.
Kardinál Ratzinger mohl proto letos v květnu, kdy byl svět s tex­ tem třetího tajemství z Fatimy se­ známen, oprávněně říci, že v jis­ tém smyslu patří již třetí tajemství z Fatimy minulosti.
Děti z Fatimy také zahlédly ve své vizi smrt papeže, ale vize ne­ byla natolik jasná, aby věděly, o kterého papeže se bude jednat. Je příznačné, že Ian Pavel II., první papež pocházející ze zemí vý­ chodního bloku, po atentátu, kte­ rý na něho byl v roce 1981 spá­ chán, rozpoznal v třetím tajemství z Fatimy svůj osud. Ani Jan Pa­ vel II. se zveřejněním třetího ta­ jemství z Fatimy nespěchal.
plynoucím z bezohledného boje proti víře, na straně druhé před možnými ničivými důsledky závo­ dů v jaderném zbrojení, vyvola­ ných snahou Sovětského svazu o získání vojenské převahy; ta by mu umožnila další šíření komunis­ tické ideologie.
Najedné straně třetí tajemství z Fatimy varovalo před nebezpečím
vznikem, rozmachem a pádem komunismu v Rusku.
Celá historie třetího tajemství z Fatimy bezprostředně souvisí se
Díky rostoucí sovětského impéria se programový ateismus v nebývalé míře šířil po celém světě.
kdy také v Rusku vítězí bolševismus.
Ke zjevení Panny Marie třem portugalským pasáčkům došlo v roce 1917,
Dnes můžeme říci, že se církev se ve svém odhadu nemýlila.
letech pochopili poselství, které z třetího tajemství vyplývá, v nesprávném kontextu.
bylo většinou zdůvodňováno tím, že by lidé v šedesátých až osmdesátých
Váhání papežů, kteří otáleli se zveřejněním třetího taje z Fatimy,
K tomu došlo za již změněné situace, po pádu totalitních režimů východní Evropě a v podstatě krvavé demontáži sovětského impéria.
lidí, ale církev oddalovala jeho zveřejnění.
Třetí tajemství z Fatimy právě v těchto nejístých dobách jitřilo zvědavost
jaderných velmocí.
Přesto nejméně dvě desetiletí lidstvo trpělo zlým snem ze soupeření obou
kterému již nehrozí globální jaderný konflikt.
Během posledních deseti let jsme si poměrně rychle zvykli žít ve světě,

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz