Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Proč holocaust - Hitlerova vědecká mesianistická vražda

Proč holocaust - Hitlerova vědecká mesianistická vražda

Teoretická východiska totalitního nacistického režimu naše civilizace evidentně ještě neopustila.
Vzhledem k letošnímu 200. výročí narození Charlese Darwina a 150. výročí uveřejnění jeho přelomové práce O původu druhů cestou přírodního výběru, která oslavuje celá moderní věda, jsou zjištění Jana Horníka doslova varující.
Autor přesvědčivě dokládá, že nacistický světonázor i vražedná praxe nacistů bezprostředně vyházejí z darwinismu a z jeho principu boje o přežití.
Čtenář zároveň s překvapením zjišťuje, že Hitlerovo obecné světonázorové přesvědčení má nejen svou striktní logiku, ale navíc se takřka shoduje s dnešním vědeckým pohledem moderního člověka na svět.
Hitlerova fanatická nenávist totiž vychází ze zcela nových moderních myšlenkových zdrojů.
Ukazuje, že Hitlerův antisemitismus představoval zcela ojedinělý druh protižidovské nenávisti, který nelze vysvětlit z dosavadních dějin.
Boří přitom mýtus o racionálně nevysvětlitelné záhadě holocaustu.
V poslední kapitole pak předkládá originální vysvětlení příčin Hitlerova antisemitismu a odhaluje i Hitlerův speciální motiv ke genocidě.
Na rozdíl od většiny prací o nacismu se Jan Horník nesoustřeďuje na historii nacismu, ale na myšlenkové příčiny, z nichž praxe nacistů vycházela.
Kniha proto obsahuje mnoho originálních Hitlerových textů (velká část z nich dosud nebyla v češtině publikována) a podrobné komentáře k nim.
Za podmínku úspěchu totiž považuje obsáhlý rozbor Hitlerova chápání světa.
Soustřeďuje se přitom na ústřední postavu nacismu Adolfa Hitlera.
..dokud nenajde pevný bod, o nějž lze uspokojivou odpověď opřít.
Proto se autor nejdříve důsledně ptá, proč byl Hitlerův nacismus rasistický, fanaticky antisemitský atd., .
To jsou známé skutečnosti, které teprve vyžadují hlubší objasnění.
Například, že nacisté se pro holocaust rozhodli proto, že národní socialismus byl rasistickým a antisemitským režimem.
Jan Horník za uspokojivou odpověď v žádném případě nepovažuje běžná vysvětlení.
Proč Hitler spáchal genocidu Židů?

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz