Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Protahování a posilování pro zdraví

Protahování a posilování pro zdraví

vystudovala obor tělesná výchova -bio­ logie na Pedagogické fakultě Univerzity Pa­ lackého v Olomouci. Od roku 1997 působí jako odborná asistentka na katedře apli­ kovaných pohybových aktivit Fakulty těles­ né kultury UP a specializuje se na oblast základní gymnastiky a didaktiky tělesné vý­chovy.
Mgr. Ludmila Miklánková, Ph.D. (1957),
antropologie a zabývá se různými forma­mi regeneračních a masážních technik.
Specializuje se na problematiku zdravotní tělesné výchovy a fyzické a sportovní
vystudovala obor tělesná výchova -biologie na Fakul­ tě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Na této fakultě na katedře funkční antropologie a fyziologie, působí od roku 1995 jako odborná asistentka.
Mgr. Iva Dostálová (1969),
* publikace je určena tělovýchovným pedagogům, cvi­ čitelům, trenérům, sportovcům i netrénovaným, ro­ dičům i dětem, všem zájemcům o optimální a zdravý tělesný rozvoj
* cviky jsou doplněny metodickou poznámkou s upozor­ něním na chybné provedení a kontraindikaci
více než 400 barevných fotografií
* ucelené soubory cviků zaměřené na konkrétní svaly a svalové skupiny
Kniha obsahuje:

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz