Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Průvodce pozitivní psychologií nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace

Průvodce pozitivní psychologií nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace


Kniha jako první na našem trhu komplexně seznamuje čtenáře s dosavadním vývojem dnes velmi aktuálního psychologického směru – pozitivní psychologie. Čtivou formou ho provádí jejími základními tématy, přináší zajímavé výsledky výzkumů a předkládá bohaté aplikační možnosti v oblasti terapie, poradenství, vzdělávání, koučinku, zdravotnictví, managementu i osobního rozvoje. K jednotlivým kapitolám nabízí praktická cvičení a intervence jako inspiraci pro využití v praxi. Seznámí vás s různými pohledy odborníků na to, co činí život šťastným a smysluplným. Kromě teoretického zázemí získáte inspiraci i pro praktické zlepšení kvality svého života. Publikace je určena nejen odborníkům a akademickým pracovníkům, ale i vysokoškolským studentům oboru psychologie, studentům pedagogických a sociálních oborů, středoškolským studentům, psychologům, učitelům na vysokých i středních školách, koučům, příslušníkům pomáhajících profesí a v neposlední řadě i laické veřejnosti.

SUMMARY
SOUHRN
PODĚKOVÁNÍ
DOSLOV
SHRNUTÍ A ZÁVĚR
5.1 Nové trendy v pozitivní psychologii
5. BUDOUCNOST POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
4.3 Jak zvýšit svou pohodu a štěstí
4.2 Jak zmírnit negativitu
4.1 Změna je živo
4. POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE PRO ŽIVOT
3.3.4 Dobrý vedoucí
3.3.3 Praktické intervence v psychologii práce a řízení
3.3.2 Nejlepší pracovní místa
3.3.1 Spokojený pracovník, dobrý pracovník
3.3 Pozitivní řízení organizací
3.2.5 Ozvěny pozitivní psychologie v českém školství
3.2.4 Využití pozitivní psychologie pro etickou výchovu
3.2.3 Flow ve škole
3.2.2 Praktické využití programů pozitivní edukace ve školách
3.2.1 Argumenty pro pozitivní edukaci
3.2 Pozitivní edukace
3.1.7 Výzkum posttraumatického rozvoje u nás
3.1.6 Možnosti terapie a facilitace posttraumatického rozvoje
3.1.5 Dotazník změn v názoru na život
3.1.4 Posttraumatický rozvoj osobnosti
3.1.3 Pozitivní psychologie a koučing
3.1.2 Pozitivní párová terapie a poradenství
3.1.1 Pozitivní psychoterapie
3.1 Pozitivní klinická a poradenská psychologie
3. APLIKOVANÁ POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
2.9.17 Předpověď štěstí
2.9.16 Termostat štěstí
2.9.15 Kulturní a ekonomické souvislosti štěstí
2.9.14 Spiritualita, náboženství a štěstí
2.9.13 Lze si štěstí koupit za peníze?
2.9.12 Štěstí a práce
2.9.11 Dotazník kvality mezilidských vztahů
2.9.10 Štěstí a mezilidské vztahy
2.9.9 Dotazník zdravého života
2.9.8 Štěstí a zdraví
2.9.7 Štěstí a věk
2.9.6 Štěstí a demografické proměnné
2.9.5 Co víme o štěstí?
2.9.4 Můžeme změřit štěstí?
2.9.3 Čím se liší lidé šťastní od lidí méně šťastných?
2.9.2 Mýty o štěstí
2.9.1 Co znamená být šťastný?
2.9 Věda o štěstí
2.8 Smysluplnost
2.7.2 Pozitivně fungující organizace
2.7.1 Pozitivní rodičovství
2.7 Pozitivně fungující společenství a instituce
2.6.8 Altruismus
2.6.7 Empatie
2.6.6 Sociální opora
2.6.5 Přátelství
2.6.4 Když máme doma mrzouta aneb Jak jednat s negativisty
2.6.3 Děti - radosti nebo starosti?
2.6.2 Proč jsou šťastné páry šťastné
2.6.1 Něco o lásce
2.6 Pozitivní mezilidské vztahy
2.5.10 Proč je dobré využívat svých silných stránek?
2.5.9 Od Já k Ty
2.5.8 Jak rozvíjet své silné stránky
2.5.7 Jak rozpoznat své silné stránky
2.5.6 Měření silných stránek
2.5.5 Další současné koncepce silných stránek osobnosti
2.5.4 VIA (Values in Action) klasifikace silných stránek charakteru a ctností
2.5.3 Kritéria pro vymezení silných stránek charakteru
2.5.2 Východiska a zdroje klasifikace silných stránek charakteru
2.5.1 Silné stránky charakteru a ctnosti
2.5 Pozitivní individuální vlastnosti a rysy osobnosti
2.4.8 Meditující mysl
2.4.7 Škála převažujícího způsobu myšlení
2.4.6 Rozepněte ZIP pozitivního myšlení
2.4.5 Východiska pozitivního myšlení
2.4.4 Nadějné myšlení
2.4.3 Optimismus
2.4.2 Lze se naučit myslet pozitivně?
2.4.1 Reflektor pozornosti
2.4 Pozitivní myšlení
2.3.6 Autotelická osobnost
2.3.5 Flow nebo závislost?
2.3.4 Výzkum a aplikace flow
2.3.3 Měření flow
2.3.2 Jak zvýšit flow
2.3.1 Počátek zkoumání flow
2.3 Optimální prožívání - flow
2.2.14 Pozitivita v praxi
2.2.13 Metoda denní rekonstrukce
2.2.12 Dotazník pozitivity
2.2.11 Poměr pozitivity a negativity
2.2.10 Jaká je optimální míra pozitivity?
2.2.9 Pozitivita a psychická odolnost
2.2.8 Záchranná brzda pozitivity
2.2.7 Pozitivita a vztahy
2.2.6 Výhody pozitivního emocionálního naladění
2.2.5 Teorie pozitivních emocí
2.2.4 Inventura pozitivních emocí
2.2.3 Pozitivita
2.2.2 Další přístupy ke studiu pozitivních emocí
2.2.1 Význam pozitivních emocí
2.2 Pozitivní emocionalita a pozitivita
2.1.11 Škála optimálního prospívání
2.1.10 Výzkum osobní pohody u nás
2.1.9 Štěstí ve východní filozofii
2.1.8 Optimální prospívání - flourishing
2.1.7 Od Opravdového štěstí k PERMA
2.1.6 Koncept pozitivního mentálního zdraví C. Keyese
2.1.5 Pojetí osobní pohody podle C. D. Ryffové
2.1.4 Teorie sebeurčení
2.1.3 Osobní pohoda v pojetí E. Dienera
2.1.2 Osobní pohoda a štěstí
2.1.1 Kvalita života
2.1 Různá pojetí osobní pohody a štěstí
2. ZÁKLADNÍ TÉMATA POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE
1.4 Výuka pozitivní psychologie
1.3 Pozitivní psychologie v ČR
1.2 Vývoj pozitivní psychologie ve světě
1.1 Pozitivní psychologie - historický a filozofický kontext
1. ÚVOD DO POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE


Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz