Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Pozoruhodné knihy

NOTABLE SHOP
Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Psychologie lásky - osobní rozvoj cestou partnerského vztahu

Psychologie lásky - osobní rozvoj cestou partnerského vztahu
Jürg Willi      
Rok vydání:2006
Vydavatelství:Portál      
ISBN:80-7178-982-8
Stran:256
Skladem: na dotaz
Kategorie:Manželství, vztahy, sexualita
Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Kód:020052
Podobné knihy:Rodinné konstelace tok lásky
Manželská a párová terapie
Miluj mě ironicky
Peníze a manželství


Cena 365,00 Kč s 10% DPH

Pro předběžnou rezervaci se musíte nejdříve přihlásit (registrovat).


Nic nestimuluje osobnostní rozvoj člověka silněji než konstruktivní vztah lásky k druhému člověku.

Stejně tak nic neochromuje osobnostní rozvoj jako destruktivní vztah.

Jürg Willi se z tohoto pohledu zabývá partnerským vztahem, popisuje jeho jednotlivé aspekty z možné vývojové perspektivy, ukazuje různá úskalí vztahu a možnosti terapeutické vztahové práce. Knihu uvítají čtenáři se zájmem o psychologii a psychoterapii a také ti, kdo se zajímají o partnerské vztahy a jejich kultivaci.

Perspektivy vývoje partnerských vztahů
Syntéza některých klíčových tezí
Shrnutí a výhledy do budoucna
Účinek párové terapie na osobní vývoj
Jak pacienti posuzují rozchod a rozvod po párové terapii
Je párová terapie léčení poruch, které mají povahu nemoci?
rok až osm let po jejím skončení?
Jak pacienti posuzují výsledek párové terapie
Jaké účinky má párová terapie
Rozdíly mezi naší koncentrací na koevoluci partnerů a jinými systemickými přístupy
Vyrovnání vztahu a vyvážená spravedlnost
Těžiště behaviorálních terapií: vlastní dynamika destruktivní komunikace
Psychoanalytické těžiště: zvnitřněné vztahové zkušenosti
Integrace prvků jiných terapeutických škol do ekologické párové terapie
Ekologický fokus v párové a rodinné terapii
Tvorba symptomů jako výraz blokovaného vývoje partnerů
Co znamená osobní vývoj v partnerství?
Historie vztahu jako základ pochopení případu
Stanovení cíle ekologické párové terapie
Ekologická koncepce případu v párové terapii
Vztahová a ekologická perspektiva párové terapie
ČÁST TŘETÍ
Jaký vývoj tento vztah očekává?
Proč dochází ke krizi právě teď?
Vzájemné působení životního děje a okolností v koevoluci partnerů
Nevědomá konstelace okolností, které navozují změny
Terapeutické zacházení s výčitkami
Proč je tak těžké přijmout partnerovy výčitky?
Partneři po sobě požadují vývoj, kterému se sami vyhýbají
To, co nám vadí, nás původně velice přitahovalo
Partner jako hlas nevědomí
Naše výčitky jsou přiléhavé, když se na ně podíváme ve světle výčitek našeho partnera
"Jeden nemá nikdy pravdu, teprve dva ji mají"
Projekce jako interakční pokus o vlastní léčení
Veškeré vnímání partnera je projekcí obrazu, který o něm máme
Snesou se výčitky s láskou?
Partnerovy výčitky jako hlas nevědomí
Koluzní nutkání k neustálému opakování, nebo uzdravení díky odporu partnera?
Ve zdravé koevoluci se musíme partnerově koluzní nabídce vzepřít
Vývoj koluze
Nevědomé a nevyslovené
Koluzní vzorce
Zvrat v destruktivní koluzi
Koluze jako nevědomá aranžmá, jejichž smyslem je zajistit naplnění touhy po vztahu, který zároveň budí strach
Neurotické podněty ke vztahu
Individuální neurotická pohotovost ke vztahu
"Normální" a "neuroticky" podmíněné partnerské konflikty
Nevědomé a neurotické milostné konflikty
Příběhy lásky jako životní příběhy
Rozchod a rozvod
Vdovství
Manželství ve stáří
Změny vztahu v důchodu a role prarodičů
Uvolněná koordinace společného života v druhé polovině života
Budování společného světa
Meze svého milostného vztahu můžeme kompenzovat jinými vztahy
Zklamání a osamělost v lásce
Zamilovanost
Výběr partnera
Milostná touha
Seberealizace v průběhu milostného vztahu
Milostný vztah jako proces
ČÁST DRUHÁ
Manželství jako svátost
Boha můžeme zaslechnout a potkat i ve svém milostném partnerovi
Prokazování lásky k Bohu láskou k bližnímu
Analogie partnerské lásky a lásky k Bohu
Erotická láska k Bohu ve středověké křesťanské mystice lásky
Vztah mezi člověkem a Bohem jako setkání
Spiritualita sexuálního sjednocení
Jak může náboženství prohloubit lásku
Terapeutické zpracování mimopartnerských sexuálních vztahů
Sexuální vášeň chrání a udržuje sexualitu vzájemné harmonie
Pokusy sjednotit nesjednotitelné
Proč se manželská věrnost bere tak vážně?
Jakou hodnotu má sexualita v manželství?
Je vášeň zabíjena manželstvím?
Sexualita harmonie
Sexualita vášně
Jaký je vztah lásky a sexuality?
Sexualita - spojující a ničivá energie lásky
Jak nás mohou rozdíly mezi muži a ženami obohatit
Ambivalence mezi přitažlivostí a strachem z druhého pohlaví
Když si muži a ženy tak špatně rozumějí, proč spolu vůbec žijí?
Projevuje se chování typické pro to či ono pohlaví spíše v partnerském vztahu než v zaměstnání?
Vzájemné partnerské výčitky jsou ve velké míře typické pro ženy nebo muže
V čem se muži a ženy od sebe liší - je toto téma stále tabu?
Jak se muž a žena vzájemně podněcují ve svém vývoji
Kulturní pozadí změn
Proměna partnerských vztahů jako výzva k rozvoji osobnosti
Proměny v pohlavních rolích
Proměny ve struktuře partnerství
Změna trendu v sexuálním životě
Proměna milostných vztahů ve společenském vývoji po roce
Traumatické zážitky z minulosti mohou tato dilemata ještě vystupňovat
Dilema: přitahuje nás síla, nebo slabost?
Dilema vzájemné vazby a svobody, trvání a změny
Dilema kooperace a vymezování
Láska a dilema egoismu a altruismu
Dilemata ve vztahu milujících, kteří se chtějí realizovat
Seberealizace jako možnost uskutečnit v milostném vztahu vlastní potenciál
Milostný vztah jako přitakání osobní realizaci
Co znamená seberealizace ve vztazích?
U lidí je úspěch dalšího rozmnožování nahrazen realizací vlastního potenciálu
Princip vlastního prospěchu
"Etika lásky" - od normativů k biologii chování
Jak se můžeme realizovat v lásce?
Láska jako rozhodující faktor trvalosti života v páru
Je zamilovanost důležitá pro trvalost a štěstí párového vztahu?
Odborníci se k tématu lásky stavějí zdrženlivě
Láska - zanedbávaný aspekt psychologie párových vztahů
Základy milostného vztahu
ČÁST PRVNÍ
Obsah:

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Pozoruhodné knihy (Nakladatelství Pknihy publishing)

telefon +420 775 965 556

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2019, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz