Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Psychologie osobnosti obor v pohybu (ve slevě jediný výtisk !)

Psychologie osobnosti obor v pohybu (ve slevě jediný výtisk !)
Výprodej

Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.      
Rok vydání:2010
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-3133-9
Stran:208
Skladem: na dotaz
Kategorie:Psychologie, psychoterapie, psychiatrie
Emoce, podvědomí, sebepoznání
Kód:010108


Sleva 30% - z ceny 319,00 Kč s DPH
Nová cena 223,00 Kč s 10% DPH


Jaký jsem, kdo jsem, jak si mohu rozumět s druhými, jaký smysl má moje existence tady a teď? Psychologie osobnosti je jeden z oborů, v nichž se hraje o sebepochopení člověka, každého jednotlivce, i čtenáře této knihy. Přinášíme vám monografii učebnicového typu, která pojednává o jednotlivých složkách osobnosti a systematicky popisuje individuální rozdíly. Seznamte se s metodami psychodiagnostickými i humanisticko-psychologickými. Revidované a doplněné vydání známé publikace je určeno nejen studentům psychologie, ale i těm, kteří poznatky tohoto oboru využívají například v pomáhajících profesích, nebo těm, kteří chtějí nalézt odpověď na otázky týkající se psychologie osobnosti, ať již ze zájmu o vlastní rozvoj, či ve snaze porozumět svým nejbližším.

Obsah:

1. Předmět a přístup psychologie osobnosti 1.1 Definice osobnosti 1.2 Sousední obory psychologie osobnosti 1.2.1 Sousedící oblasti uvnitř psychologie 1.2.2 Sousedící vědní obory mimo psychologii 1.2.3 Aplikační oblasti psychologie osobnosti 1.3 Historický pohled na psychologii osobnosti 1.3.1 Historické zdroje psychologie osobnosti 1.3.2 Vývoj psychologie osobnosti, její historický smysl a poslání 2. Metody psychologie osobnosti 2.1 Výzkumné a diagnostické techniky 2.1.1 Systematické pozorování 2.1.2 Posuzovací škály 2.1.3 Analýza spontánních výtvorů 2.1.4 Psychologický interview 2.1.5 Psychologický dotazník 2.1.6 Výkonové testy 2.1.7 Testy osobního stylu 2.1.8 Projektivní testy 2.1.9 Psychofyziologické metody 2.2 Pojem vlastnosti a problém koherence v popisu osobnosti 2.2.1 Vlastnosti a rysy 2.2.2 K problému koherence vlastností 2.3 Výzkumné strategie v psychologii osobnosti 2.3.1 Vývojové projekty 2.3.2 Taxonomie individuálních rozdílů v psychologii osobnosti 2.3.3 N = 1: Jediný člověk jako předmět výzkumu 3. Biologický základ osobnosti. Temperament a konstituce 3.1 Biologie jako klíč k psychologii osobnosti 3.2 Temperament 3.2.1 Antická "šťávová" teorie temperamentu 3.2.2 Kretschmerova morfologicky založená teorie temperamentu 3.2.3 Eysenckova teorie: extraverze-introverze, neuroticismus, psychoticismus 3.2.4 Současné výzkumy temperamentu 4. Schopnosti 4.1 Základní pojmy 4.2 Techniky diagnostiky schopností 4.2.1 Studium schopností v přirozených situacích 4.2.2 Testy schopností 4.3 Klasifikace schopností: Faktorová analýza 4.3.1 Inteligence 4.3.2 Vývoj v chápání a měření inteligence 4.4 Inteligence a speciální schopnosti 4.4.1 Verbální schopnosti 4.4.2 Prostorová představivost 4.4.3 Numerická schopnost 4.4.4 Percepční pohotovost 4.4.5 Paměťové schopnosti 4.4.6 Psychomotorické schopnosti 4.4.7 Umělecké schopnosti 4.4.8 Gardnerova teorie sedmera inteligencí 4.4.9 Současné výzkumy schopností 4.5 Vliv dědičnosti a prostředí na rozvoj schopností 4.6 Schopnosti a postavení člověka ve společnosti 4.6.1 Primární a sekundární projevy schopností 4.6.2 Jak důležité jsou schopnosti? 5. Motivace 5.1 Vybrané problémy teorie motivace 5.1.1 Definice 5.1.2 Dva introspektivně fyzikální homeostatické modely 5.1.3 Odvozování motivů a funkční autonomie 5.1.4 Konflikt motivů 5.1.5 Typická rozcestí motivační dynamiky 5.1.6 Motivační stavy a motivační vlastnosti 5.2 Přehled motivačních vlastností 5.2.1 Primární potřeby 5.2.2 Zájmy 5.2.3 Postoje a hodnotové orientace 6. Empiricky odvozené rysy osobnosti 6.1 Poruchy osobnosti 6.2 Cattelův šestnáctifaktorový systém 6.3 Velká Pětka 7. Teoreticky odvozené rysy osobnosti 7.1 Jungova typologie 7.2 Kuhlova teorie interakcí osobnostních systémů 7.3 Cloningerovy dimenze charakteru 7.4 Převážně spekulativní tvorba humanistických psychologů 7.5 Z výsledků kognitivistických teorií 8. Funkční architektura osobnosti 8.1 Introspektivní východisko psychoanalytické teorie osobnosti 8.2 Anatomie "psychického aparátu" podle Freuda: Id - Ego - Superego 8.3 Vědomí, nevědomí a funkce psychického aparátu 8.4 Alternativní hlavní motivy 8.5 Jungovo doplnění Freuda: Kolektivní nevědomí, archetypy, komplexy 8.6 Ego-psychologie 8.7 Berneho modifikace psychoanalytického modelu 8.8 Kognitivistické principy 8.9 Humanistické teorie osobnosti. Spiritualita ve struktuře osobnosti 8.9.1 Smysl života 8.9.2 Spiritualita 8.10 Transpersonální dimenze osobnosti 9. Vývojová psychologie osobnosti 9.1 Vývoj a osobnost 9.1.1 Biologické zrání (a involuce) jako faktor formování osobnosti 9.1.2 Učení jako mechanismus vývoje 9.1.3 Kritická a senzitivní období 9.1.4 Zákonité vývojové krize 9.1.5 Vlastní aktivita jedince, který se vyvíjí 9.2 Psychosexuální vývoj podle Freuda 9.3 Eriksonova teorie "osmi věků člověka" 9.3.1 Stadium receptivity - téma základní důvěry 9.3.2 Stadium autonomie 9.3.3 Stadium iniciativy 9.3.4 Stadium přičinlivé píle 9.3.5 Stadium identity 9.3.6 Stadium intimity 9.3.7 Stadium generativity 9.3.8 Stadium integrity 9.4 Objektní vztahy v raném dětství a jejich význam v dospělosti 9.5 Jung o vývoji osobnosti 10. Já a svět 10.1 Proč tolik "Já" v psychologii osobnosti? 10.2 Co je "Já"? 10.2.1 Zcela zvláštní zájmeno 10.2.2 Já jako subjekt 10.3 Rogersovo Self 10.4 Sebevědomí a jeho struktura 10.5 Self v sociálně-kognitivní teorii

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz