Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Psychologie pocitů štěstí - současný stav poznání

Psychologie pocitů štěstí - současný stav poznání


Publikace je určena psychologům, psychiatrům, odborníkům z řad pomáhajících profesí a také studentům těchto oborů.
vztahujících se k otázce "co dělat, aby nám bylo dobře".
Závěr knihy je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů,
Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem "je mi dobře".
zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků.
Původní publikace známého a uznávaného psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků empirických, experimentálních prací,
V soudobé světové psychologii se objevuje stále více prací, které se zabývají kladnými emocemi.

K čemu nás vede výše uvedené zamyšlení?
Cesta vede jinudy
Vyvrcholení filozofického pojetí štěstí
Deset důležitých filozofických poznatků o štěstí
Současné filozofické teorie štěstí
Pojetí štěstí v osvícenství
Křesťanské pojetí štěstí
Pojetí štěstí v různém kulturním kontextu
Oč jde, pokud se hovoří o ctnostech?
Proč je pozornost věnována ctnostem, když tématem je štěstí?
Ctnosti a zážitky štěstí
Eudaimonia v psychologických konceptech
Eudaimonia
Historický pohled na filozofii štěstí
III. POHLED DO FILOZOFICKÉHO POJETÍ ŠTĚSTÍ
Výchova k hledání a výběru životních cílů
Projekty, snahy a životní témata
Stadia na cestě k dospělému pojetí smysluplnosti života
Kultura jako zdroj cílů
Zaměření k cíli vede k aktivitě
Účelnost našich aktivit
Specificita zážitku smysluplnosti
Kde si otázky o smysluplnosti lidé museli řešit a vyřešit?
Štěstí jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života
Zvládání unuděnosti
Dynamika jevu flow
Radost ze hry
Zážitky flow při práci
Nejjednodušší aktivity se zážitkem flow
Experience Sampling Method - metoda sbírání zkušeností
Optimální zkušenost
Totální zaujetí - flow, Mihaly Csikszentmihalyi
Využití metody GAT v praxi
Rozhodný krok do praxe: metoda GAT
Využití Seligmanova pojetí flourish v pedagogické praxi
Metoda SST
Úspěšné činy
PERMA
Kde a jak se zrodilo širší pojetí štěstí v psychologii?
Totální blaho, flourish - dozrát
Angažovanost
Smysluplnost života
Vícerozměrné pojetí štěstí
Důvody nespokojenosti s hédonickým pojetím štěstí
Co hédonicky šťastnému člověku chybí
Autentické štěstí - M. E. P. Seligman
Slovo úvodem
II. VERTIKÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ
Rozdíly v míře spokojenosti a štěstí mezi různými státy
Zážitky spokojenosti a štěstí v mezinárodním srovnávání
Zvládání těžkých životních situací
Studie vztahu víry a spokojenosti
Religiozita a spokojenost (štěstí)
Problematika spokojenosti a štěstí ve spirituální oblasti
Záměrné navozování pozitivních zážitků
Které zážitky nás nejspíše uvedou do pozitivního stavu
Vliv životních událostí na spokojenost a štěstí
Peníze nade vše!?
Kontext situace, v níž se tento vztah odehrává
Složitost vztahu peněz a štěstí
Peníze, pocit štěstí a životní spokojenost
Kompetence
Výše vzdělání
Jak naše cíle ovlivňují, jak nám je
Vliv myšlení na míru naší spokojenosti se životem
Velká pětka
Spokojenost, radost a štěstí extrovertů, introvertů a neurotiků
Osobnost a pocity štěstí
Vztah víry a religiozity k míře spokojenosti stárnoucích lidí
Nástin hlavních zjištění o vztahu mezi stárnutím a pocity štěstí a spokojeností
Vliv intimního života na pocity štěstí seniorů
Vztah subjektivně vnímaného zdravotního stavu k pocitům štěstí seniorů
Vliv stresujících faktorů na míru štěstí a životní spokojenosti stárnoucí populace
Vliv věku na pocit životní spokojenosti a štěstí
Vliv dovolené na míru naší životní spokojenosti a štěstí
Volnočasové aktivity
Spolupracovníci, nadřízení a podřízení
Hledisko celoživotní smysluplnosti dané aktivity
Smysluplnost práce
Životní styl práce
Přechod do důchodu
Vztah mezi prací a mírou spokojenosti
Co tvoří samo psychologické jádro pracovní aktivity?
Postoje k práci
Kdy nám práce dělá radost a jsme šťastni, že ji může dělat?
Vztah mezi prací a pocity štěstí
Vliv přátel na naši spokojenost
Přátelství a míra osobně prožívaného štěstí
Vliv mezilidských vztahů na pocity životní spokojenosti a štěstí
Připoutání - attachment
Potřeba někomu patřit
Vliv vztahů mezi lidmi na výši jejich zážitku štěstí
Jak psychologové zjišťují, diagnostikují a měří emoce
Upřesnění psychologického pojetí pocitů subjektivního blaha - well-being
Tržiště obecných domněnek o tom, kdy je člověk šťasten
Co ovlivňuje náš pocit hédonického štěstí?
Slovo úvodem
I. HORIZONTÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ
Pojetí štěstí v užším a širším slova smyslu
Do které oblasti psychologie patří jev zvaný štěstí?
Štěstí - emoce a city
Psychologický pohled do světa zážitku štěstí
Pojmenování stavu, který považujeme za stav šťastného člověka
Rozměry štěstí
Kdy a kde se setkáváme s projevy, které je možno považovat za pocit štěstí
Co je to štěstí
Každý touží po štěstí

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz