Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Skladba češtiny

Skladba češtiny

......
Typ mikrosituace "někde se udělalo něiak" 83
Typ mikrosituace "někde je nějak" 81
Stavy okolního prostředí 81
Typ mikrosituace "někdo/něco způsobuje, aby se někdo / něco stal(o) někým/nějakým" 80
Typ mikrosituace "někdo/něco se stává někým/nějakým" 78
Vlastnosti vyjádřené kvantifikací 78
Vlastnosti vyjádřené kvalifikací 66
Vlastnosti vyjádřené klasifikací 61
Typ mikrosituace "někdo/něco má/nemá nějakou vlastnost" 61
VLASTNOSTI
Typ mikrosituace "někdo/něco způsobuje, aby někdo/něco vznikl(o)/zanikl(o)
Typ mikrosituace "někdo/něco vzniká/zaniká"
Typ mikrosituace "někdo/něco existuje/neexistuje"
EXISTENCE
Typ mikrosituace "někdo/něco je/není někdo/něco
IDENTITA 58
TYPOLOGIE ELEMENTÁRNÍCH VĚTNÝCH STRUKTUR 57
Atribut 56
Nekonstitutivní větné členy (adjunkty) 55
Syntaktická valence a komplementy 45
Syntaktické chování predikátorů ve funkci přísudku 45
Sémantická stránka větných struktur 41
Sémantické role aktantů 38
Rodiny predikátorů 36
Sémantická klasifikace predikátorů 30
Predikátory a aktanty 27
JÁDRO VĚTY 26
STRUKTURA VĚTY
RÁMCOVÁ CHARAKTERISTIKA VYPOVĚDI
RÁMCOVÁ CHARAKTERISTIKA VĚTY
VĚTA A VÝPOVĚĎ
Výňatek z obsahu:
Mluvnice češtiny, která je zase svým přístupem pro mnoho čtenářů příliš vědecká.
Svým pojetím se snaží zaplnit mezeru v oblasti vysokoškolské výuky, neboť v současné době existuje na straně jedné několik příruček o skladbě, které jsou určeny široké veřejnosti či středním školám, a na straně druhé tzv. akademická
Popisuje syntaktickou rovinu češtiny ze DVOU odlišných, ale vzájemně spjatých a teoreticky i dtdakticky potřebných hledisek, a to z hlediska systémové lingvistiky a z hlediska komunikační lingvistiky.
Knihaje určena vysokoškolským studentům bohemistiky a lingvistiky.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz