Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Systém Jóga v denním životě (1. a 2. díl) brož. sešity

Systém Jóga v denním životě (1. a 2. díl)  brož. sešity

tolerancí vůči všem národům, kulturám a náboženstvím.
tělesným, duševním a duchovním cvičením,
čistými myšlenkami a pozitivním způsobem života,
plnohodnotnou vegetariánskou stravou,
mírumilovným rozpoložením mysli,
úctou k životu, ochranou přírody a životního prostředí,
láskou a pomáháním všem tvorům,
Těchto cílů lze dosáhnout:
seberealizace a uskutečnění Božského v nás.
duchovní zdraví,
sociální zdraví,
duševní zdraví,
tělesné zdraví,
K cílům "Jógy v denním životě" patří:
"Jóga v denním životě" postihuje všechny oblasti: nezabývá se pouze fyzickou složkou, ale zahrnuje i duševní a duchovní aspekt. Pozitivní myšlení, nasměrování myšlenek na Boha, vytrvalost, kázeň, modlitba, ale i laskavost a pochopení jsou cestou, která vede k sebepoznání a sebeuskutečnění.
Jednotlivé díly byly sestaveny za pomoci poradců z řad lékařů, fyzioterapeutů a rehabilitačních pracovníků. Při dodržování daných pravidel jej proto může každý samostatně praktikovat i doma.
Sám název ukazuje, že tento systém není omezen pouze na určitý aspekt bytí, nýbrž že se může a má využívat v "denním životě", tedy v našich všedních dnech.
Je vhodný pro všechny věkové stupně, nevyžaduje žádné akrobatické schopnosti a umožňuje jógovou praxi netrénovaným, nemocným a postiženým osobám nebo lidem v rekonvalescenci.
Cviky z této knihy jsou prověřeny již několika tisíciletími a pomáhají milionům lidí. Systém "Jóga v denním životě" se vyučuje po celém světě v jógových střediscích, na vysokých školách, ve zdravotních zařízeních, sportovních klubech, rehabilitačních centrech a lázeňských domech.
Z těchto zkušeností a závěrů vznikl velmi rozsáhlý a všeobsažný systém zvaný JÓGA, který obsahuje neocenitelné praktické rady týkající se těla, dechu, koncentrace, uvolnění i meditace.
V zevním světě i na duchovních úrovních prozkoumali vesmírné i přírodní zákony a prvky, život na Zemi, i síly a energie působící v kosmu. Už ve védách je popsána a objasněna jednota hmoty a energie, vznik vesmíru a působení elementárních sil. Mnohé z těchto poznatků dnes znovu objevuje a potvrzuje moderní věda.
Před mnoha tisíciletími zkoumali indičtí rišiové (mudrci a světci) ve svých meditacích přírodu a vesmír. Probádali zákony hmotných i duchovních oblastí a získali vhled do základních souvislostí ve vesmíru.
Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění sobě samým, smyslu svého života i svému vztahu k Bohu. Na duchovní cestě nás jóga přivádí k nejvyššímu poznání a trvalé blaženosti ve sjednocení individuálního a univerzálního Já. Jóga je nejvyšší vesmírný princip. Je to světlo života, univerzální, tvůrčí vědomí, které je stále bdělé, vědomí, jež bylo, je a bude věčné.
Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy i starosti.
Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy.
Slovo "jóga" pochází ze sanskrtu a znamená "spojit, sjednotit".
- a konečně i realizace svého pravého Já.
- překonání žádostivosti a připoutanosti
- sebejistoty a kázně,
- harmonie a klidu mysli,
- zlepšení koncentrace,
- tělesné a duševní nezávislosti,
- zlepšení zdraví a posílení vitality,
- schopnosti pomic si sám v nejrůznějších životních situacích,
Postupně dosahujete:
Pravidelné cvičení podle tohoto systému je zárukou plynulého a trvalého pokroku, bez ohledu na věk a tělesnou konstituci cvičícího.
Jóga v denním životě znamená "praktikovat jógu každý den", tedy využívat svého myšlení a jednání pro blaho všech bytostí, přírody i životního prostředí, usilovat o sebeuskutečnění a současně plnit v životě i své sociální a rodinné úkoly.
Jsou to systematicky a stupňovitě řazená cvičení určená k získání tělesného, duševního, sociálního i duchovního zdraví a harmonie.
ystém Jóga v denním životě vytvořil Mahámandaléšvar svámí Mahéšvaránanda podle autentické jogové tradice pro člověka naší moderní společnosti.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz