Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Tajemství úspěchu

Tajemství úspěchu

978-80-247-3658-7
Obsah:
Je krásné zjistit, že tato zvláštní energie zjevně zůstává v lidské populaci, proudí z generace na generaci a připravuje budoucí lídry pro dobrý výkon jejich role.
Mí studenti mi ostatně často připomínají kluka, který kdysi, před těmi třiceti lety, sice neměl zkušenosti rutinéra, nadhled nad tématy nebo tendenci hledat souvislosti a shrnovat poznatky, ale měl obrovskou chuť poznávat a měnit svět a případně si přitom i natlouct čenich.
Je to nádherná práce - diskuse s lidmi, kteří jsou v průměru o třicet let mladší než já, mne osvěžují a učí.
V poslední době se vracím k tematice vzdělávání (letos mi vyšla na toto téma monografie, již jsem sestavoval celých pět let) a ke spolupráci s vysokými školami - zkouším je, vybírám tu pravou a zhruba se dvěma nebo třemi z nich spolupracuji alespoň trochu systematicky.
Díky tomu ovšem vím, že když už se přesto všechno s někým dohodnu na spolupráci, zřejmě ji neukončíme z nějakého malicherného formálního důvodu. Obsahově se vesměs shodneme - mí klienti potřebují něco užitečného a já mám zase potřebu užitek poskytovat.
Mí klienti to se mnou totiž nemají lehké. Mám tendenci běhat po světě v šortkách a tričku, a někdy si bohužel i hrát a mírně provokovat.
Dobrou zprávou pro naše lesy je, že témata v oboru jsou v zásadě vyčerpána. Téma úspěchu jsem si šetřil do pokročilejšího věku a tím, že jsem se pustil do psaní, se tedy k takovému věku přiznávám alespoň Vám, když už si jej odmítám připustit sám před sebou.
Tato knížka je od roku 1990 - pokud dobře počítám - patnáctou mezi těmi, jež jsem o své nové specializaci napsal sám nebo jako většinový autor.
Praxe mne vybavila zkušenostmi, které nebyly vždy jen příjemné. Některé zážitky a postřehy - zejména ty z mé praxe konzultanta a mediátora - mne tížily svou dojemností nebo tragikou, jiné se přímo nabízely k předávání ostatním. Začal jsem je tedy ukládat do knih a metodických příruček.
Zejména ve druhé polovině devadesátých let jsem hodně učil. Opravdu hodně, více, než bylo dlouhodobě udržitelné. Jako nezávislý trenér či lektor jsem odvedl přibližně tisíc tréninkových kursů. To je kolem dvou tisíc dnů práce a kontakt se zhruba desetitisícem lidí.
Počátky byly vzrušující - plul jsem v mnoha ohledech sám po neznámém širém oceánu. Minimálně rok jsem byl jediným člověkem v tehdejším Československu, který se věnoval mediaci. S dětským vzrušením jsem tehdy aplikoval exaktní způsob myšlení, kterému mne naučily přírodní vědy, do vágního, pravděpodobnostního světa lidí a jejich vztahů.
Důvěrně jsem se seznámil s řešením konfliktů a řízením organizací - částečně na studijních pobytech v USA a v dalších zemích, ale především díky praxi zprostředkovatele (mediátora) při zvládání konfliktů, manažerského konzultanta a nezávislého učitele.
V té době jsem kompletně změnil svou pracovní specializaci.
I když jsem se přitom dobře bavil, stále více se mne dotýkaly obavy o zdraví přírody a potřeba protestovat proti řádění těch, kteří tu v té době poroučeli větru a dešti. To mne dovedlo k nezávislým ekologickým aktivitám a po roce 1989 k environmentální exekutivě a legislativě.
Vystudoval jsem přírodní vědy a zhruba deset let se jimi také pokojně živil. Hledal jsem vodu v poušti, mapoval naše horské oblasti, věnoval se duktilním deformacím hornin.
Jiří Plamínek
Vybraná užitá a doporučená literatura 185
Úspěšné lidstvo 184
Úspěšné skupiny 184
Úspěšní lidé 183
Chování lídrů 183
Myšlení lídrů 183
Role lídra 182
Podmínky úspěchu 182
Typy úspěchu 182
Povaha úspěchu 181
Závěr a shrnutí 181
3.3.3 Vývoj 175
3.3.2 Existence 173
3.3.1 Produkce 169
3.3 Úspěšné lidstvo 165
Izolace z vůle skupiny 164
Izolace z vůle okolí 162
3.2.3 Otevřenost 162
Zvyklosti a pravidla 158
Zvládání napětí 155
Rozdělení rolí 154
3.2.2 Rozmanitost 153
Sdílení hodnot 152
Citové sdílení 151
Rozumové sdílení 151
3.2.1 Sdílení 150
3.2 Úspěšné skupiny 150
Udržování kontinuity 148
Prosazování užitků 146
Úspěch v soutěži 145
3.1.3 Užitečnost 145
Spokojenost a sebeřízení 143
Podoby vnitřního úspěchu 141
Dvojí rámec vnitřního úspěchu 139
Dvě cesty ke spokojenosti 137
3.1.2 Spokojenost 137
Svoboda a synergie 134
Zralá osobnost 133
3.1.1 Zralost 132
3.1 Úspěšní jednotlivci 131
3 Úspěšní lidé 129
Rozdíly mezi stálicemi a kometami 126
Zvládání slabých stránek 124
Využívání silných stránek 123
2.3.3 Hospodaření se zdroji 122
Možnosti rozvoje 121
Vliv situace a vývoje 120
Míra pochopení a míra kontroly 119
2.3.2 Důslednost 119
Sebedůvěra lídrů v podnikání 117
Působení lídrů a zralost prostředí 115
Rizika sebejistoty 114
Vzorové chování 112
Sebejisté vystupování 111
2.3.1 Dostatečná sebedůvěra 110
2.3 Chování lídrů 110
Formy a etika uplatňování vlivu 106
Oblasti uplatňování vlivu 105
Rizika nutkavého chování 103
Pohnutky pro uplatňování vlivu 101
2.2.3 Nutkání ovlivňovat 101
Kvantitativní zjednodušování 99
Kvalitativní zjednodušování 97
Specifická forma empatie 95
2.2.2 Zjednodušování složitého 95
Kultivace souvislostního myšlení 93
Strategické myšlení 92
Propojování prostorů a témat 90
2.2.1 Vnímání souvislostí 90
2.2 Myšlení lídrů 89
Memy 88
Vzory 87
Davy 86
2.1.3 Lídři veřejní a političtí 86
Učení dospělých 84
Učení ve školách 82
Výchova dětí v rodinách 78
2.1.2 Lídři ve výchově a vzdělávání 78
Reální lídři 75
Lídři v širším smyslu 74
Lídři v užším smyslu 72
2.1.1 Lídři ve firmách a organizacích 72
2.1 Role lídra 70
2 Úspěšní lídři 67
Závěrečná poznámka 64
Diagram EM/IM 63
Stimulace úspěchu 62
Pyramida kultury 60
Mít vnější podmínky 58
Mít vnitřní předpoklady 56
1.3.3 Moci 56
Přiměřenost schopností 54
Pyramida podmínek úspěchu 53
Diagram P/S 52
Princip inkompatibility 50
Návyky, zkušenosti a moudrost 50
Znalosti a dovednosti 49
1.3.2 Umět 49
Uměřenost chtění 48
Pyramida práce 46
Percepce a priority 46
Diagram D/N 43
Diagram Z/V 42
Lidské zdroje 41
Lidská svoboda 41
1.3.1 Chtít 41
1.3 Podmínky úspěchu 38
Pocit vlastní hodnoty 37
Vnější úspěch 36
Vnitřní úspěch 35
Vztah části a celku 34
Synergie 33
1.2.3 Veřejný a soukromý úspěch 33
Vitální systém 32
Dynamika 31
Stabilita 30
Efektivita 29
Užitečnost 28
Vitalita 27
1.2.2 Okamžitý a stálý úspěch 26
Důsledky volby 23
Dva typy cílů 22
1.2.1 Maximum a optimum 22
1.2 Typy úspěchu 21
1.1.3 Smysl úspěchu 19
1.1.2 Smysl života 17
1.1.1 Relativita úspěchu 15
1.1 Povaha úspěchu 15
1 Úspěch 13
Obsah:

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz