Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


UFO, Bible a konec světa přehlížená poselství a utajované skutečnosti (původní vydání)

UFO, Bible a konec světa  přehlížená poselství a utajované skutečnosti (původní vydání)

.
Opět tu autor předkládá šokující pohled na události a jejich režii, vznik křesťanství a jeho zneužití...
Jakou úlohu k poučení lidstva zde hráli "Strážci"?
A jak to bylo s učením a posléze skonem Ježíše, popsaným v Evangeliích Nového zákona?
Je 24. prosinec 2011 dnem, kdy se otevírá startovní okno, a nebo dnem, ve kterém už i prosté oko objeví na obloze "neznámé světlo"?
Okamžiku, kdy se dvě planety nacházejí v konstelaci příznivé ke startu kosmických lodí, se říká startovní okno.
Celková doba obletu Nibiru kolem Slunce - Olam - trvá, podle stupně ovlivnění ostatními planetami a Sluncem při minulém oběhu, přibližně 3100 až 3750 let.
Největší vliv planety Nibiru na zemský povrch, zanesený v písemných záznamech lidských dějin, se naposled pravděpodobně projevil během jejího odletu od slunce, to je někdy okolo roku 1433 př.n.l., v době, kdy Hebrejci uprchli z Egypta. Mezi uvedenými letopočty se klene časový prostor 3444 let.
Co je to za letopočet?
Proč právě tímto dnem?
Kalendář starých Mayů začíná (z určitých důvodů) rokem 3113 př.n.l., končí 24. prosincem roku 2011 n.l. (2012, bereme-li rok 3113 jako rok "0").
Strhujícím způsobem autor líčí další průběh osudů lidí i jejich "bohů" - z šokujícího úhlu pohledu odhaluje původ a úlohu Abrahama a jeho ženy Sarai, nukleární katastrofu a zánik Sumeru, další osudy vyvoleného národa (Izák, Jákob, Josef) a neuvěřitelné, přesto však logické vysvětlení okolností exodu Izraelitů z Egypta, které doprovázela přítomnost Nibiru v bezprostřední blízkosti Zemi.... a naznačuje i další budoucnost - a rovněž otázku, kdy a za jakých okolností se Nibiru zas vrátí...?
Jim pak v souladu s uvedenými písemnými doklady přisuzuje vytvoření lidské rasy pomocí genetických manipulací (stvoření Adama, Adapy, Lulu), původně výhradně jako pracovní síly pro vlastní činnost Anunnaků při těžbě nerostů v podzemních dolech (zlata). Genetický experiment však přinesl nepředvídané problémy a tak trochu se lidé svým chováním a rozmnožováním začaly vymykat původním záměrům. Tím však příběh lidstva na Zemi vlastně teprve začíná.
Autor knihy se podrobně zabývá nejstaršími písemnými dokumenty lidské civilizace (nejstarší texty sumerské, např. Epos o Stvoření, Epos o Gilgamešovi, a texty Bible, zejm. knihy Mojžíšovy), z nichž lze vyvodit přítomnost a působení mimozemských inteligentních bytostí - Anunnaki - zde na Zemi.
Okno k filozofii třetího tisíciletí

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz