Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Velké dějiny zemí Koruny české (3.díl) 1250-1310

Velké dějiny zemí Koruny české (3.díl)  1250-1310


Poučený čtenář tedy získá jakýsi komplexní obraz středověkého života druhé poloviny 13. století, podtržený a obohacený množstvím citátů z dobových kronik i početnou obrazovou dokumentací.
Hodně místa je věnováno objasnění dobových vztahů mezi jednotlivými sociálními skupinami, ekonomickým a právním otázkám, obsáhlé kapitoly jsou věnovány např. zakládání nových měst či hradů, umělecké tvorbě literární, výtvarné apod.
Autor se ovšem nesoustřeďuje pouze na popis těchto událostí, nýbrž zasazuje je do širšího evropského kontextu, ať už politického, kulturního nebo společenského.
Ten otevřel další velkou kapitolu v historii zemí Koruny české, která je ale již tématem následujících svazků.
České země poté upadají do zmatků, z nichž posléze vyplyne pozoruhodné řešení - sňatek "poslední Přemyslovny" Elišky s mladým lucemburským hrabětem Janem.
V druhé polovině 13. století totiž dosáhla moc Přemyslovců v osobě Přemysla Otakara II. svého vrcholu, vzápětí však jedna z nejmocnějších dynastií tehdejší Evropy vymírá po meči nikdy nevyjasněnou vraždou mladého krále Václava III.
Historik Vratislav Vaníček ve své práci bezprostředně navazuje na předchozí díl, jehož je také autorem, a podává plastický obraz doby, která patří v našich dějinách k těm nejdramatičtějším.
Třetí svazek Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje období let 1250-1310, tj. v podstatě zenit éry vrcholného středověku.
Vratislav Vaníček, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na svůj předchozí díl.
Třetí svazek osmnáctidílných Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje dobu posledních Přemyslovců.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz