Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Výbor z díla VI. představy spásy v alchymii

Výbor z díla VI. představy spásy v alchymii

Smysl Výboru z díla C.G.Junga nevidí vydavatelé a nakladatelé v tom, že čtenářům předloží od všech obtíží očištěné zkrácené znění ad usum delphini.

Výbor, který zde předkládáme, by chtěl pečlivému čtenáři pomoci, aby se mohl při své práci soustředit především na základní Jungova díla.

Z důvodu úspory místa bylo upuštěno od bibliografie, která je obsažena v Sebraných spisech.

Bylo zde vypuštěno několik málo statí, v nichž Jung zaujímal stanovisko k soudobým dějinám, poněvadž ztratily do jisté míry na aktuálnosti, spíše by pohled na jeho základní pojetí zamlžovaly, než zaostřily.

Nelze dostatečně vysoko ocenit význam Jungových poznatků pro politické a sociální problémy a při četbě prací zařazených do tohoto výboru je lze jen těžko přehlédnout.

Obsah:

PŘEDSTAVY SPÁSY V ALCHYMII (Psychologie a alchymie II)

1. Základní alchymické pojmy 2. Psychická povaha alchymického díla 3. Dílo 4. Materia prima 5. Paralela Lapis – Kristus 6. Alchymická symbolika v nábožensko-historickém rámci Alchymie

Carl Gustav Jung - životopis:

Narozen: 26. července 1875 v Kesswilu v severošvýcarském kantonu Thurgau

1875 - rodina se přestěhovala na faru v Laufenu poblíž Rýnského vodopádu 1879 - rodina se stěhuje do Kleinhüningenu u Basileje 1881 - začal školní docházku 1884 - narodila se sestra Gertruda Jungová 1886 - začíná chodit na gymnázium v Basileji 1895 - začíná studium lékařství na Basilejské univerzitě 1896 - umírá otec – rodina se stěhuje do Binningenu 1898 - kurz psychiatrie pod vedením profesora Willeho 1900 - státní zkouška na univerzitě 1900 - 27. listopadu obdržel univerzitní diplom 1900 - 10. prosince začíná pracovat jako lékař-asistent v ústavu pro duševně choré v Burghölzli 1902 - obhájil doktorát - publikována jeho disertační práce 1903 - 14. února si bere za ženu Emmu Rauschenbachovou 1904 - stává se starším lékařem v Burghölzli 1904 - 26. prosince - narozeno první dítě, dcera Agathe 1905 - duben - jmenován vedoucím psychiatrické kliniky v Burghölzli 1906 - 8. února - narozena druhá dcera Gret 1907 - první setkání s Freudem 1908 - 28. listopadu narozen syn Franz 1909 - ukončil působení na klinice v Burghölzli 1909 - květen - stěhuje se do domu v Küsnachtu 1909 - 11. září - Jung a Freud obdrželi čestné doktoráty 1910 - 20. září - narozena dcera Marianne 1911 - srpen vychází první díl Transformací a symbolů libida 1913 - rozchod s Freudem 1913 - listopad – prosinec - apokalyptické sny a vize, dochází ke zhroucení 1914 - 18. března - narozena dcera Helene 1914 - 3. srpna - Německo vyhlašuje válku Francii 1916 - léto - píše Septem Sermones ad Mortuos 1918 - 11. listopadu - Válka končí příměřím 1919 - práce na Psychologických typech 1921 - vycházejí Psychologické typy 1922 - na Darmastadtské škole moudrosti se setkává s Richardem Wilhelmem 1923 - únor - umírá Jungova matka 1923 - začíná se stavbou Bollingenské věže 1925 - duben - připravuje vydání „Psychologie a nevědomí“ 1925 - 15. října - odjíždí do Afriky 1928 - začíná studia alchymie 1930 - jmenován viceprezidentem Obecné lékařské společnosti 1933 - přednášky o „Významu psychologie pro moderního člověka“ 1935 - přednáška „O symbolice snů v individuačním procesu“ 1935 - 30. září - 4. října - Pět tavistockých přednášek v Londýně 1936 - srpen - přednáška pro Eranos centrum o alchymii 1938 - květen - zakládá na Curyšské univerzitě Vzdělávací institut pro psychoterapii 1939 - 3. září - Vypukla válka 1939 - 23. září - umírá Sigmund Freud – Jung píše nekrolog 1940 - přednáší o Nejsvětější trojici 1941 - 7. prosince - japonský útok na Pearl Harbor - vstup USA do války 1942 - přijímá profesorství lékařské psychologie na Basilejské univerzitě 1944 - 11. února - při pádu si zlomil lýtkovou kost 1944 - 21. února - utrpěl srdeční infarkt - Vize 1945 - 7. květen - Německo se vzdává 1945 - 6. a 9.srpna - Američané svrhli na Japonsko dvě atomové bomby 1946 - vydává Eseje o událostech současnosti 1946 - listopad - další srdeční infarkt 1948 - 24. srpna - otevřen Institut C. G. Junga 1949 - říjen - Emma si při pádu zlomila rameno a je hospitalizována 1950 - listopad - Papež Pius XII. vyhlásil dogma o Nanebevzetí Panny Marie 1951 - píše Odpověď na Jóba 1953 - červen - jako první svazek Sebraných spisů C. G. Junga vychází Psychologie a alchymie 1955 - 27. listopadu - umírá manželka Emma 1957 - poslední přístavba k Bollingenské věži 1958 - začíná psát „Pozdní myšlenky“, novou konečnou kapitolu 1961 - jaro - pobývá v Bollingenu Zemřel: 6. června 1961 ve svém domě v Küsnachtu

Dne 30. května pili čaj u okna knihovny, když náhle zkolaboval. Byl přenesen do svého pokoje. Stěží byl schopen mluvit, byl čím dál slabší, ale často se usmíval. Když s Ruth naposledy seděl na terase, vyprávěl jí o svém snu: „Nyní již znám pravdu, ale její malý kousek zůstává nezaplněný. Až ho poznám, budu již mrtvý.“ Měl další sen, který jí vyprávěl během noci. Na vysoké planině ležel obrovský kamenný blok s nápisem: „A tohle je pro tebe znamením celosti a jedinosti.“ Poslední večer jeho života s ním byli v pokoji Franz a Ruth. Jung seděl v křesle a pozoroval západ slunce. Řekl Ruth, aby si vzala jeho klíče a donesla za sklepa láhev velmi dobrého vína. Společně ho pak vypili. Oba s ním byli i během odpoledne následujícího dne, kdy ležel v posteli. Pokoušel se mluvit, ale nedokázali mu porozumět. Jeho ústa byla velmi vysušená. Ruth přinesla kousek flanelu a heřmánek a zkoušela mu navlhčit rty. Zdálo se, že ho to těší. Najednou Franz řekl: „Nedělej si starosti Ruth. Je pozdě.“ V noci bylo slyšet hromobití. Další hrom se ozval během jeho pohřbu. Agathe, která seděla vedle Ruth, řekla: „Otec burácí.“ Je pohřben na místním hřbitově v Küsnachtu.

„Primus homo de terra terrenus, secundus de caelo caelestis.“

Jung je zakladatelem a průkopníkem autentické psychologické cesty zkoumání psýché, cesty, která neodbočuje ani do fyziologického redukcionismu, ani do abstrakcí matematického modelování.
Skutečné v oboru psychologie je to, co působí, to, co vyvolává účinky, a pro takto pojatou subjektivní realitu navrhuje Jung metodu s kontrolovatelnými postupy.
Jungova analýza symbolu a jeho proměn je inspirativní stejně tak pro básníky, filosofy, teology, literární vědce, jako pro psychology. V oblasti psychopatologie Jung zahájil přechod od biologicky chápané psychiatrie k psychiatrii humanistické.
Jung objevil, jak osobnost zkoumat a pochopit zevnitř, odhalováním vztahů mezi personou a jástvím, mezi různými úrovněmi vědomí a nevědomí, vztahu k animovi či animě, mezi stínem a sebereflexí atd.
Způsob, jakým Jung píše o životní dráze člověka, o cestě k sobě samému, jak analyzuje integraci a dezintegraci osobnosti, jak popisuje dynamiku a změny psychické energie, je podnětný pro každého, kdo poznal, že osobnost nelze vystihnout zvenčí změřením jejích sebelépe definovaných vlastností.
Jung navazuje na gnostické a hermeneutické tradice evropského myšlení a dovádí je - vypracováním postupů enantiodromické amplifikační analýzy a syntézy - k noetickým vrcholům.
Jungovo dílo je často nepochopeno, stejně jako autor sám.
Jeden z největších myslitelů 20. století a zároveň jeden z nejvýznamnějších badatelů vnitřního světa člověka.
Carl Gustav Jung (26. července 1875 - 6. června 1961)
Příspěvek světoznámého psychologa k otázce alchymie, psychické povahy alchymického díla, paralelou ke Kristovi a alchymickou symbolikou v nábožensko-historickém rámci.

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz