Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Vývojová psychologie

Vývojová psychologie
Hlavní poznatky o psychické ontogenezi člověka vycházející z klinické praxe zkušených autorů přináší tato kniha ve svém nejnovějším vydání. Obsahuje ucelený teoretický základ oboru, a je proto již dlouhá léta základní učebnicí pro studenty na vysokých školách a studijním materiálem pro zájemce z řad psychologů, pedagogů, pediatrů, ale i zainteresovaných laiků. Vydání je však v mnohém aktualizováno a doplněno o novější informace. Rozšířeny jsou zejména kapitoly vztahující se k období vývoje v dospělém věku. Publikace svou vyváženou koncepcí poskytuje komplexní pohled na problematiku psychického vývoje jedince. OBSAH PŘEDMĚT A METODY VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE 13 1.1 Předmět vývojové psychologie 13 1.2 Metody vývojové psychologie 16 1.3 Vývoj oboru 20 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA 23 2.1 Prenatální období 23 2.1.1 Chování dítěte v prenatálním období 24 2.1.2 Vývoj předčasně narozených dětí 27 2.2 Novorozenecké období 29 2.2.1 Chování novorozeného dítěte 32 2.2.2 Schopnost novorozence učit se 36 2.2.3 Protosociální chování novorozence 36 2.3 Kojenecké období 48 2.3.1 Vývoj hrubé a jemné motoriky, vnímání a předřečových projevů 48 2.3.2 Kognitivní vývoj 56 2.3.3 Socializace 59 2.4 Batolecí období 72 2.4.1 Vývoj hrubé a jemné motoriky a vývoj řeči 72 2.4.2 Kognitivní vývoj 78 2.4.3 Emoční vývoj a socializace 80 2.5 Předškolní období 87 2.5.1 Vývoj základních schopností a dovedností 88 2.5.2 Kognitivní vývoj 90 2.5.3 Emoční vývoj a socializace 93 2.6 Vstup dítěte do školy 103 2.6.1 Rozvoj předpokladů pro úspěšný školní začátek 107 2.6.2 Vývojový stav dítěte v době jeho vstupu do školy 111 2.6.3 Školní nároky 115 2.7 Mladší školní období 117 2.7.1 Vývoj základních schopností a dovedností 120 2.7.2 Kognitivní vývoj 124 2.7.3 Emoční vývoj a socializace 130 2.8 Období dospívání 142 2.8.1 Vymezení období dospívání 142 2.8.2 Sekulární akcelerace 144 2.8.3 Dospívání jako samostatné životní období 146 2.8.4 Hlavní psychologické charakteristiky období dospívání 147 2.8.5 Specifické vývojové problémy dospívajících v dnešní společnosti 164 2.9 Časná a střední dospělost 166 2.9.1 Vývojové etapy dospělého člověka 167 2.9.2 Časná dospělost 169 2.9.3 Střední dospělost 172 2.10 Pozdní dospělost 187 2.10.1 Tělesné změny v období pozdní dospělosti 190 2.10.2 Kognitivní změny v období pozdní dospělosti 191 2.10.3 Sociální změny v období pozdní dospělosti 192 2.11 Stáří 202 2.11.1 Kognitivní změny ve stáří 204 2.11.2 Emoční změny ve stáří 207 2.11.3 Sociální zařazení starého člověka 210 2.11.4 Terminální stadium života 214 3 ROZDÍLY V PSYCHICKÉM VÝVOJI CHLAPCŮ A DÍVEK 217 4 TEORIE DUŠEVNÍHO VÝVOJE ČLOVĚKA 221 4.1 Teorie determinace duševního vývoje 221 4.1.1 Teorie empiristické (exogenistické) 222 4.1.2 Teorie nativistické (endogenistické) 225 4.1.3 Teorie interakční (syntetické, dialektické) 230 4.1.4 Perspektivy humanistické vývojové psychologie 235 4.2 Teorie periodizace duševního vývoje 238 4.3 Teorie individualizace duševního vývoje 245 5 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE A HRANIČNÍ DISCIPLÍNY 251 5.1 Vývojová psychologie a vývojová neurofyziologie 251 5.1.1 Vztah struktury a fyziologie CNS k psychickým procesům 254 5.1.2 Vývoj centrálního nervového systému 256 5.1.3 Dětská neuropsychologie 258 5.2 Vývojová psychologie a výchova 261 5.2.1 Záměrná výchova 262 5.2.2 Spontánní (funkční) výchova 268 5.3 Vývojová psychologie a vývojová psychopatologie 270 5.4 Vývojová psychologie a pediatrická psychologie 277 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 281 6.1 Typy ohrožení dítěte 282 6.1.1 Týrání 282 6.1.2 Zneužívání 284 6.1.3 Zanedbávání 286 6.1.4 Psychická deprivace 288 6.2 Oběti – následky týrání, zanedbávání a zneužívání 290 6.3 Pachatelé (abuzéři) 293 6.4 Praktická opatření v boji proti týrání, zneužívání a zanedbávání 296 6.5 Násilí ve společnosti 300 6.5.1 Násilí a zanedbávání v rodině 300 6.5.2 Násilí v blízkém mimorodinném společenství 302 6.5.3 Násilí v médiích 302 6.5.4 Násilí ve válkách a v podmínkách společenských konfliktů 305 6.5.5 Násilí a kultura 306 7 APLIKACE POZNATKŮ VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE V PRAXI 309 7.1 Vývojové hodnocení 311 7.2 Poradenská interakce 317 8 VÝVOJ A VÝCHOVA DĚTÍ V MINULOSTI A V SOUČASNÉM SVĚTĚ 321 DOSLOV 327 LITERATURA 331 PŘÍLOHY 349 Příloha 1 349 Příloha 2 354 Příloha 3 359 Příloha 4 360

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz