Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Za tajemstvím kamenů - příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin

Za tajemstvím kamenů - příručka pro mladé sběratele hornin, minerálů a zkamenělin
Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc.      
Rok vydání:2011
Vydavatelství:Grada Publishing      
ISBN:978-80-247-3738-6
Stran:200
Skladem: na dotaz
Kategorie:Pyramidy,kameny, PŘÍRODA , energie
Historie, filozofie
Kód:S04070
Podobné knihy:Skrytá pravda Země


Cena 299,00 Kč s 10% DPHPublikace je určena především mladým zájemcům o sbírání a poznávání minerálů a zkamenělin. Začít lze třeba jen sběrem hezkých valounů. Dozvíte se, jak určit horniny, z nichž valouny pocházejí, a jak si založit první sbírku. Pro pokročilejší sběratele následuje úvod do mineralogie a popis vybraných minerálů všech hlavních skupin. Zkamenělinám jsou věnovány kapitoly o vyhynulých bezobratlých živočiších, obratlovcích, dinosaurech a také o dávném rostlinstvu. Pro pochopení širších souvislostí s přírodou a krajinou jsou připojeny i kapitoly o geologii, které jsou zaměřeny na síly měnící povrch Země, zejména vulkanismus, činnost moře nebo krasové jevy.

Prof. RNDr. Jan Petránek, DrSc. (1922): je autorem nebo spoluautorem několika knižních publikací a také mnoha vědeckých článků uveřejněných u nás i v zahraničí. Navštívil řadu zemí, kde přednášel o svých výzkumech nebo také pracoval (v Etiopii, Iráku a Tunisku).
Koncem 60. let (v období pražského jara) se vrátil na Karlovu univerzitu, kterou však za tzv. normalizace znovu opustil. V roce 1992 byl rehabilitován a jmenován profesorem geologie na Karlově univerzitě. Jeho oborem je výzkum sedimentů (např. uhelných ložisek a sedimentárních železných rud).
Po dokončení studia na Karlově univerzitě a absolvování ročního studia geologie na Princetonské univerzitě (USA) učil na Karlově univerzitě a později na Vysoké škole báňské v Ostravě. V roce 1954 nastoupil do Ústředního ústavu geologického v Praze (dnešní Česká geologická služba).

Rejstřík
Výběr z literatury
Kde hledat další poučení
Vybrané mineralogické a paleontologické lokality v České republice
Vycházky za sběrem hornin, minerálů a zkamenělin
V/ Závěr
Zvětrávání nenápadně, ale trvale mění tvář naší planety
Krasové jeskyně jsou podmanivě krásné
Ledovce zanechaly trvalé stopy i u nás
Voda pozvolna mění tvář pevnin
Ničivá i tvořivá činnost moře
Vulkanismus nejen ničí, ale je i prospěšný
Jak vznikají hory a horstva
Stáří Země a geologický čas
IV/ Něco z geologie pro lepší pochopení neživé přírody
Rostlinstvo osídluje pevninu
Kdy žili a jací byli dinosauři?
a dobývají pevninu
Na svět přicházejí obratlovci
Sbíráme zkameněliny
III/ Zkamenělí svědkové dávného života
Navštivte mineralogickou burzu
Vyrýžujte si nějaké minerály - dokážete to!
Minerály organického původu
Vltavíny a jiné tektity - pozdravy z dálky
Několik dalších hezkých minerálů
Křemen a křemičitany - nejhojnější minerály
Všudypřítomné karbonáty
Síra, sirníky a sírany
Stříbro
Zlato - sen prospektorů i dobyvatelů
Drahokamy
Zkuste určit některý z vašich minerálů!
Minerály krystalují v zákonitých tvarech
Minerály a mineralogie
II/ Zalíbily se vám minerály?
Poznejme blíže, co jsme nasbírali
Kam s valouny? - Založte si sbírku!
I valouny mohou být krásné
I/ Valouny

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz