Cesty mezi světy - internetové knihkupectví

Cesty mezi světy

Pozoruhodné knihy - internetové knihkupectví

Přihlášení

Registrace


Rétorika a komunikace

Rétorika a komunikace

Kontakt & Trénink
Literatura
Rady pro špatného řečníka
Místo doslovu
8.5 21. dtoletí
8.4 20. století
8.3 15.-19. století
8.2 Středověk
8.1 Antika
8. K dějinám rétoriky
7. Mezinárodní rétorická kompetence - aspekty interkulturální komunikace
6.4.2 Nedominantní formy komunikačního chování
6.4.1 Dominantní formy komunikačního chování
6.4 Genderově specifické způsoby chování
6.3 Gender a komunikační chování
6.2 Gender a Gender Mainstreaming
6.1 Tisícileté stereotypy rolí
6. Genderová kompetence - pohlavně specifické komunikační chování
5.3.5 Sociogram interakce
5.3.4 Systematické pozorování rozhovoru
5.3.3 Komunikační styly
5.3.2 Neurolingvistické programování (NLP)
5.3.1 Transakční analýza (TA)
5.3 Jak se naučit rozumět rozhovorům
5.2.7 Kritický rozhovor
5.2.6 Konfliktní rozhovor
5.2.5 Nedirektivní interview
5.2.4 Poradenský rozhovor
5.2.3 Rozhovor při nákupu
5.2.2 Jednání
5.2.1 Schůze, konference, meeting
5.2 Typické rozhovory
5.1.6 Tematicky zaměřená interakce
5.1.5 Zpětná vazba (Feedback)
5.1.4 Nedirektivní chování při rozhovoru
5.1.3 Techniky kladení otázek
5.1.2 Moderování
5.1.1 Strukturované rozhovory
5.1 Základy vedení rozhovoru - jak pochopit a být pochopen
5. Rozhovor a jeho moderování
4.2 Cíle argumentace
4.1 Argumentační figury
4. Argumentace a přesvědčování - strategie formování názoru a jeho změny
3.7.2 Rétorické stylistické figury
3.7.1 Tipy pro ghostwritery
3.7 Psaní projevu
3.6 Tréma a strach mluvit
3.5.4 Řečové myšlení
3.5.3 Pohotovost
3.5.2 MMM - Metoda mentálního mapování (Mind-Map-Method)
3.5.1 Heslovitá osnova
3.5 Mluvený projev s osnovou a bez osnovy
3.4 Zacházení s kritickými otázkami
3.3 Techniky prezentace - vizualizace pomocí beameru a overhead-projektoru
3.2.3 Členění s ohledem na argumentaci
3.2.2 Členění s ohledem na informace
3.2.1 Nástup a závěr
3.2 Členění
3.1.7 Způsob řeči
3.1.6 Komunikace orientovaná na posluchače
3.1.5 Pomocné vizuální prostředky
3.1.4 Stimulace a zájem
3.1.3 Výběr informací
3.1.2 Jednoduchost výrazu
3.1.1 Struktura a uspořádání
3.1 Srozumitelnost
3. Prezentace - Přednáška - Mluvený projev
2.6 Angažovanost
2.5 Dýchání a řeč
2.4.3 Přízvuk (akcent, zdůraznění)
2.4.2 Výslovnost (artikulace)
2.4.1 Hlas
2.4 Sluchové signály - auditivní kanál
2.3 Hmatové signály - taktilní kanál
2.2.5 Prostorové chování (proxemika)
2.2.4 Zrakový kontakt
2.2.3 Mimika
2.2.2 Gestika
2.2.1 Držení těla a vystupování
2.2 Zrakové signály - vizuální kanál
2.1 Funkce nonverbální komunikace
2. Řeč těla
1. Význam rétoriky
Předmluva
Z obsahu
Rétorika a komunikace pro vás již nebudou jen cizími slovy!
Spolu s námi si vytvoříte předpoklady k tomu, abyste v situacích rozhovoru a mluveného projevu dokázali vědomě a sebekriticky kontrolovat vlastní chování.
Naučíte se rozumět řeči těla, volnému projevu, správně argumentovat a vést rozhovor.
Pomůžeme vám nahlédnout do všech oblastí aplikované rétoriky.
Potřebujete se naučit lépe naslouchat svým partnerům v rozhovoru?
Rádi byste lépe rozuměli argumentům a sami dokázali efektivněji argumentovat?
Chcete vyjádřit to, co máte na mysli, co nejlépe, aby vám partneři v rozhovoru rozuměli a mohli s vámi diskutovat?

Sdílet na Twitteru Sdílet na Facebooku
Zpět

Registrace
Doprava a platba
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Zásady cookie
Newsletter

Zaregistrujte k odběru Newsletteru

Zasílejte mi prosím newsletter

Cesty mezi světy

email: info@pknihy.cz

tomindo © 2012-2023, systém TomShop 2.5 | www.pknihy.cz | www.pozoruhodneknihy.cz | www.pozoruhodnedarky.cz | www.vilandule.cz